A kolozsvári iskola több évszázados hagyománnyal rendelkezik. A legrégibb erdélyi oktatási intézmények egyike. 1557-ben Óvári Főiskola néven indult. A későbbi nagy tekintélyű intézmény első rektora Dávid Ferenc lett, az egyetlen magyar és erdélyi gyökerű protestáns felekezet és az unitárius egyház megalapítója.

Iskolánk állami iskola és az Unitárius Egyház védnöksége alatt működik. A János Zsigmond Unitárius Kollégium azon diákok jelentkezését várja – felekezetre való tekintet nélkül –, akiknek komoly a tanulási szándékuk, megfelelő erkölcsi tartással rendelkeznek, és elfogadják az iskola szellemiségét és rendszabályait. Iskolánkban az érettségizettek aránya általában 100%-os, a végzett diákok több mint 90%-a jut be felsőoktatási intézményekbe. Itt lehetőség van nemzetközileg elismert ECL-oklevelet szerezni angol és német nyelvből, a XII. osztály második félévében állami szakoklevelet lehet szerezni informatikából, angolból és vallásból. Opcionális tárgyak: magyarságtörténet, beszédkultúra, helyesírás, matematika, fizika, kémia, honlapkészítés és internet, szövegtan, világirodalom, angol, német, néprajz, kertészet, biológia, egészséges életmód, néptánc, furulya, labdajáték.

Az iskola honlapja: www.janoszsigmond.ro