HÁROMSZÉK–FELSŐFEHÉRI EGYHÁZKÖR

Esperesi iroda: 527166 Arcuş, P-ţa Dávid Ferenc, nr. 1, jud. Covasna

Esperes: Biró Attila

Tel, e-posta: 0751 027 686, biro.attila@unitarius.org

Felügyelőgondnokok:

Erdő-B Vilmos: 0268 561 757, 0744 345 006, erdo.b.vilmos@gmail.com

Demeter Zoltán: 0746 089 140, demeterzoltan74@gmail.com

Egyházköri jegyző: Erdő Imola

0743 706 984, erdo.imola@unitarius.org

Egyházköri közügyigazgató: Szabó Adél Júlia

0745 274 879, szabo.adel@unitarius.org

Egyházköri könyvelő: Gábor Edit

0724 198 889

Egyházköri titkár, szeretetszolgálati munkatárs: Tordai Melinda

0787 639 105, tordaimelinda@yahoo.com

      

 

ALSÓRÁKOSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 507175 Racoş, nr. 31, jud. Braşov

Beszolgáló lelkész: Major László

Tel., e-posta: 0736 621 425, major.laszlo@unitarius.org

Gondnok: Antal Péter Csaba
Tel.: 0727 859 195 

Kaca – leányegyházközség

Cím: Caţa, str. Principală, nr. 281, jud. Braşov

Gondnok: Pál István

Tel.: 0744 165 377

 

ÁRKOSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527166 Arcuş, Piaţa Dávid Ferenc, nr. 1, jud. Covasna

Lelkészi család: Biró Attila és Annamária

Tel., e-posta: 0751 027 686, biro.attila@unitarius.org

Gondnok: Bedő Károly

Tel.: 0727 804 140

Énekvezér: Márk Attila

Tusnádfürdő – leányegyházközség

Gondnok: Szűcs József

Tel.: 0747 111 763

 

BARÓTI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 525100 Baraolt, str. Libertăţii, nr. 2, jud. Covasna

Lelkészi család: László-Benczédi Zsófia és László Sándor

Tel., e-posta: 0754 927 989, laszlobenczedi.zsofia@unitarius.org

Gondnok: Fazakas László

Tel.: 0747 117 299

Vallástanár: Nagy Réka

Tel., e-posta: 0742 898 110, ngyreka@yahoo.com

Énekvezér: Jakab Tünde Gabriella

Köpec-Köpecbánya – leányegyházközség

Gondnok: Zoltán Éva

Tel.: 0751 774 526

Olasztelek – leányegyházközség

Gondnok: Péter Erzsébet

Tel.: 0267 378 752

Bardoc – szórvány

Gondnok: Gáspár Mária

Tel.: 0267 376 381

 

BÖLÖNI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527030 Belin, nr. 608, jud. Covasna

Lelkész: Kozma Albert

Tel., e-posta: 0752 208 074, kozma.albert@unitarius.org

Gondnok: Uzoni István
Tel.: 0267 355 800

Földvár – szórvány

Gondnokok: Dombi Gábor és Dombi Eugénia

Tel.: 0740 896 119, 0744 831 615

 

BRASSÓI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 500073 Braşov, str. V. Babeş, nr. 1, jud. Braşov

E-posta: brassounit@gmail.com

Lelkészi családok: 

Andrási Benedek és Erika

Tel., e-posta: 0745 269 698, andrasi.benedek@unitarius.org

Erdő Imola és Szabolcs

Tel., e-posta: 0743 706 984, erdo.imola@unitarius.org

Gondnok: Erdő-B Vilmos

Tel., e-posta: 0268 561 757, 0744 345 006, erdo.b.vilmos@gmail.com

Énekvezér: Kádár Gábor

Feketehalom – leányegyházközség

Gondnok: Bács Julianna

Tel.: 0753 828 362

Vidombák – leányegyházközség

Gondnok: Tóth János

Tel.: 0268 258 132

Négyfalu – leányegyházközség

Gondnok: Kádár András

Tel.: 0268 276 988

 

DATKI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 507098 Dopca, nr. 154, jud. Braşov

E-posta: dakkunit@yahoo.com

Lelkész: Major László

Tel., e-posta: 0736 621 425, major.laszlo@unitarius.org

Gondnok: Kallos Ince

Tel.: 0723 202 871

 

DÉL-ERDÉLYI SZÓRVÁNYEGYHÁZKÖZSÉG

Fogaras – szórványközpont

Cím: 505200 Făgăraş, str. M. Eminescu, nr. 1, jud. Braşov

Beszolgáló lelkész: Török István

Tel., e-posta: 0742 520 356, torok.istvan@unitarius.org

Gondnok: Sofletea Marosi Ágnes

Tel.: 0268 213 263

Bukarest – szórványközpont

Beszolgáló lelkész: Gyerő Dávid

Tel., e-posta: 0744 706 157, gyero.david@unitarius.org

Gondnok: Qi Réka

Tel.: 0740 051 972

 

FELSŐRÁKOSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 525105 Racoşul de Sus, nr. 164, jud. Covasna

E-posta: felsorakos.unitarius@gmail.com

Lelkészi család: Kerekes Mónika és Szabolcs

Tel., e-posta: 0743 868 950, kerekes.monika@unitarius.org

Gondnok: Pető Elemér

Tel.: 0740 237 171

Énekvezér: Fábricz Emília

 

KÁLNOKI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527167 Calnic, str. Bedő Albert, nr. 136, jud. Covasna

Lelkészi család: Szabó Adél Júlia és Furus Levente

Tel., e-posta: 0745 274 879, szabo.adel@unitarius.org

Gondnok: Ütő Judit

Tel.: 0746 872 337

Sepsibodok – leányegyházközség

Gondnok: Deák Ferenc

Étfalvazoltán – szórvány

 

KŐHALOM–HOMORÓDI UNITÁRIUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 505500 Rupea, str. Cetăţii, nr. 34, jud. Braşov

Lelkészi család: Szabó József Csaba és Mária

Tel., e-posta: 0740 286 796, szabo.jozsef@unitarius.org

Gondnok (Kőhalom): Toró Zoltán

Tel.: 0268 260 575

Gondnok (Homoród): Nagy József

Tel.: 0726 490 316

 

KÖKÖSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527075 Chichiş, nr. 73, jud. Covasna

Lelkész: Márton Edit

Tel., e-posta: 0744 121 805, marton.edit@unitarius.org

Gondnok: Ilyés János

Tel., e-posta: 0744 573 542, casalco@gmail.com

 

NAGYAJTAI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527005 Aita Mare, nr. 349, jud. Covasna

Lelkészi család: Fekete Levente és Judit

Tel., e-posta: 0787 604 228, fekete.levente@unitarius.org

Gondnok: ifj. Barabás András

Tel.: 0722 417 603

Énekvezér: Fekete Hunor

Miklósvár – leányegyházközség

Gondnok: Balázs Sándor

Tel.: 0742 039 160

Középajta – szórvány

Gondnok: Gazdag Levente

Tel.: 0745 145 431

 

OLTHÉVÍZI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 507095 Hoghiz, nr. 223, jud. Braşov

E-posta: hevizunit@yahoo.com

Lelkészi család: Török István és Lőrincz Melinda

Tel., e-posta: 0742 520 356,  torok.istvan@unitarius.org

Gondnok: Imre Ferenc: 0744 531 573

Énekvezér: Dávid Dalma

 

SEPSIKŐRÖSPATAKI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527165 Valea Crişului, str. Petőfi, nr. 437, jud. Covasna

Lelkészi család: Tordai Ernő és Melinda

Tel., e-posta: 0267 374 513, 0723 328 710, tordai.erno@unitarius.org

Gondnok: ifj. Költő Sándor

Tel.: 0722 943 863

 

SEPSISZENTGYÖRGYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 520055 Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 2, jud. Covasna

Lelkészi család: Péterfi Zita Ágnes és Sándor

Tel., e-posta: 0756 777 899, peterfi.agnes@unitarius.org

Segédlelkész: Tatár Ágnes Tekla

Tel., e-posta: 0742 075 051, tatar.agnes@unitarius.org

Gondnok: Gazdag Géza

Tel.: 0741 128 597

Vallástanár: Fekete Kincső

Tel.: 0787 416 178

Énekvezér: Hurubás János

Kovászna – leányegyházközség

Kilyén – leányegyházközség

Gondnok: Füzi Imre

Tel.: 0742 025 988, 0267 351 047

 

SEPSISZENTKIRÁLYI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527107 Sâncraiu, nr. 111, jud. Covasna

Beszolgáló lelkész: Márton Edit

Tel., e-posta: 0744 121 805, marton.edit@unitarius.org

Gondnok: Kiss Áron

Tel.: 0744 519 682

Botfalu – leányegyházközség

Gondnok: Fitori Bálint

Tel.: 0727 181 309

 

SZENTIVÁNLABORFALVA–KÉZDIVÁSÁRHELYI UNITÁRIUS TÁRSEGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527137 Sântionlunca, nr. 55, jud. Covasna

Lelkészi család: Buzogány-Csoma István és Csilla Mónika

Tel., e-posta: 0742 438 621, buzoganycsoma.istvan@unitarius.org

Gondnok (Szentivánlaborfalva): Gábor Vilmos

Tel.: 0723 607 775

Gondnok (Kézdivásárhely): Bucs Ildikó

Tel.: 0267 361 766

 

ÜRMÖSI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 507150 Ormeniş, nr. 154, jud. Braşov

Beszolgáló lelkész: Fekete Levente 

Tel., e-posta: 0787 604 228, fekete.levente@unitarius.org

Gondnok: Bódi András

Tel.: 0744 508 125

Énekvezér: Urák János

Apáca – szórvány

Gondnok: László Ilona

Tel.: 0745 459 869

 

VARGYASI UNITÁRIUS EGYHÁZKÖZSÉG

Cím: 527180 Vârghiş, nr. 101, jud. Covasna

Lelkészi család: Ilkei Árpád és Judit

Tel., e-posta: 0745 201 548, 0774 534 076, 0267 376 208, ilkei.arpad@unitarius.org

Gondnok: Tóth Péter

Tel.: 0741 789 118

Énekvezér: Varga Réka

Székelyszáldobos – leányegyházközség

Gondnok: Farkas Enikő

Tel.: 0754 892 239

 

Sepsiszentgyörgyi kórházlelkész: Buzogány-Csoma Csilla Mónika

Tel., e-posta: 0742 512 574, buzoganycsoma.csilla@unitarius.org