Székhely: 400105 Kolozsvár, 1989. december 21. út 9. szám

Elektronikus posta: unit.gondviseles (kukac) gmail.com

Honlap: www.gondviseles.org

Facebook: https://www.facebook.com/pages/ Gondviselés-Segélyszervezet

Tiszteletbeli elnök: id. Szombatfalvi József, 0745 305 264, jozsef.III (kukac) szombatfalvi.ro

Elnök: Szabó László, 0721 267 596, szluni (kukac) gmail.com

Alelnök: Gazdag Ildikó, 0741 139 713, gazdag_i (kukac) yahoo.com

Alelnök: Zoltán Csaba, +36 306 804 172, csaba.zoltan (kukac) startgarancia.hu

Központi munkatárs: Vagyas Attila, 0740 133 027, avagyas (kukac) gmail.com

 

A Magyar Unitárius Egyház 2007-ben alapított segélyszervezetének küldetése: a szükségben és bajban levők segítése, s ezáltal az egyház ember- és közösségszolgáló hivatásának kiteljesítése. Az unitárius egyházi alapokon nyugvó, de felekezeti korlátok nélkül tevékenykedő segélyszervezet Erdélyben és Magyarországon működik. Általános célja: az egyházi szeretetszolgálat megszervezése segélyezési és más szociális tevékenységek által.

A 2005. évi udvarhelyszéki árvízi károk enyhítésére, unitárius egyháztársadalmi alapon létrejött Nyikó menti Árvízi Segélyező Bizottság a segélyezési és újjáépítési tevékenységének végén megtervezte egy egyházi alapú, átfogó tevékenységű segélyszervezet létrehozását. E kezdeményezés alapján az illetékes egyházkormányzati testület határozatot fogadott el az Unitárius Egyház szociális szervezetének megalapításáról, amire 2007 novemberében került sor.

Az anyaszervezet székhelye Kolozsvár. Ezidáig a következő területi fiókok alakultak meg: 2011-ben a magyarországi tagozat, 2012-ben a Hargita megyei fiókszervezet, 2014-ben a háromszéki (Kovászna megyei) fiókszervezet, 2017-ben a Brassó megyei fiókszervezet.

A segélyszervezet tevékenységeinek szakmai területei:

– Szegénységi küszöb alatt élők segélyezése.

– Fogyatékossággal élőket és hozzátartozóikat segítő programok.

– Természeti csapásokra való felkészülés: megelőzési, mentési és segélyezési programok.

– Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felzárkóztatása és más oktató–nevelő programok.

– Családsegítő programok és más közösségi programok.

– Szakmai képzések, kalákák, más rendezvények.

További tevékenységi területek:

– „Mecénás” program (átlagon felüli tehetségek ösztöndíjazása).

– Otthoni szociális gondozás, háztáji segítségnyújtás.

– Idősek közösségi programjai.

– Más célirányos tevékenységek és programok.