„Jól tudván a Generale Consistorium egy gymnasium felállításának, ekklézsiáink fekvéséhez képest, mind szükséges voltát, mind pedig az aránt ennekelőtte tett rendeléseit, meghatározta, hogy nemes Keresztúrfiszékben, a Székely-Keresztúri unitárius ekklézsiában, minélhamarabb egy olyan gymnasium állíttassék fel, melyben az ifjúság avagy csak a rhetorikáig taníttathassék…” (részlet az 1793. július 10-i homoródalmási zsinat jegyzőkönyvéből).

A határozat alapján létrejött Székelyföld egyik leghíresebb gimnáziuma, amelyben az erdélyi települések diákjai felekezetre való tekintet nélkül megízlelhették a tudomány gyümölcseit. Az iskola már jelmondatában kitűzte: „Egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt”.

Sándor János, Marosi Gergely, Koronka József, Pap Mózes, Balázs Ferenc életük egy részét az itt tanuló diákokra áldozták. Az iskola híres tanítványai közé sorolhatók Aranyosrákosi Székely Sándor, Kriza János, Orbán Balázs, Szabó Gyula.

Az 1948-as államosításkor az Unitárius Gimnáziumot megszüntették, a rendszerváltást követően pedig 1993-ban nyitotta meg újra kapuit.

Az iskola honlapja: www.berdemozes.ro