„Jól tudván a Generale Consistorium egy gymnasium felállításának, ekklézsiáink fekvéséhez képest, mind szükséges voltát, mind pedig az aránt ennekelőtte tett rendeléseit, meghatározta, hogy nemes Keresztúrfiszékben, a Székely-Keresztúri unitárius ekklézsiában, minélhamarabb egy olyan gymnasium állíttassék fel, melyben az ifjúság avagy csak a rhetorikáig taníttathassék…” (részlet az 1793. július 10-i homoródalmási zsinat jegyzőkönyvéből).

A határozat alapján létrejött Székelyföld egyik leghíresebb gimnáziuma, amelyben az erdélyi települések diákjai felekezetre való tekintet nélkül megízlelhették a tudomány gyümölcseit. Az iskola már jelmondatában kitűzte: „Egy véka tudomány mellé egy köböl erkölcsöt”.

Sándor János, Marosi Gergely, Koronka József, Pap Mózes, Balázs Ferenc életük egy részét az itt tanuló diákokra áldozták. Az iskola híres tanítványai közé sorolhatók Aranyosrákosi Székely Sándor, Kriza János, Orbán Balázs, Szabó Gyula.

Az 1948-as államosításkor az Unitárius Gimnáziumot megszüntették, a rendszerváltást követően pedig 1993-ban nyitotta meg újra kapuit.

Berde Mózes Unitárius Gimnázium
Székhely: 535400 Székelykeresztúr, Orbán Balázs út 1. szám
Tel.: 0266 243 039, 0266 244 249; honlap: www.berdemozes.ro
Elektronikus posta: titkarsag@berdemozes.ro

Igazgató: dr. Lakatos Sándor lelkész-vallástanár
0744 829 860, sandorlakatos (kukac) gmail.com
Aligazgató: Czire Alpár
0746 274582, czirealpar (kukac) gmail.com
Iskolalelkész: Farkas Orsolya lelkész
0753 517 142, orsiczy.farkas (kukac) gmail.com