2019. április 4-én, csütörtökön du. 6. órától hármas kötetbemutatóra kerül sor a Vallásszabadság Házában (Kolozsvár, Kossuth Lajos/B-ul 21. Decembrie u. 14. sz.).

Bogáti Fazakas Miklós históriás énekeit és bibliai parafrázisait = Régi Magyar Költők Tára, XVI. század, 13/A (Budapest, Balassi Kiadó, 2018), Pirnát Antal kiadatlan tanulmányait (Budapest, Reciti Kiadó, 2018) és Túri Tamás Textustól a kontextusig (Magyar Unitárius Egyház, Kolozsvár, 2018) könyvét bemutatják: Ács Pál, Balázs Mihály, Szentmártoni Szabó Géza, Túri Tamás.

A kötetek a Balassi Kiadó, a Reciti Kiadó illetve a Magyar Unitárius Egyház Kolozsvári Gyűjtőlevéltárának és Nagykönyvtárának kiadványai gondozásában jelentek meg.