„Keressétek először Istennek országát és az Ő igazságát, és ezek mind megadatnak nektek.” (Mt 6,33)

Hol van Isten országa? Hol van Isten igazsága? Hol kell keresnünk? Mik azok, amik megadatnak csak úgy, ráadásként, miután Isten országát megtaláltam? Teheted fel a kérdéseidet a fenti sorokat olvasva. Hogy mire utal Jézus, mit kapunk meg ráadásként Isten országával és igazságával együtt, azt az idézett szavak előtti szentírási részből megtudhatjuk. Anyagi mivoltunk, létünk megalapozására, felépítésére, megteremtésére vonatkozik. Mennyi időt töltünk el életünkből az „ezek” megszerzésére? Energiánk nagy részét arra fordítjuk, hogy legyen meg a betevő falatunk, a felveendő ruhánk, a lakásunk, kifizessük számláinkat. A Szentírás azt ígéri, hogy ha először Istennek országát, és az ő igazságát keressük, akkor ezek mind megadatnak nekünk. Azt gondolhatjuk, hogy Isten országát keresni lehetetlen e világi keretek között, földi életünk lehetőségeivel. Hogy várnunk kell, majd halálunk után láthatjuk meg Isten országát és igazságát. Ez elbizonytalaníthat minket, és alááshatja lelkünk békéjét, nyugalmát. Jézus Istenhez vezet minket, az Ő országa és igazsága mindenhol megtapasztalható, ahol törvényei uralkodnak, így földi életünkben, ebben a világban is, hiszen itt is Isten uralkodik. Akkor is az Ő akarata teljesül, ha mi ezt nem akarjuk tudomásul venni, akkor is a hatalma alatt vagyunk, ha tiltakozunk, letagadjuk. Hol kereshetnénk jobb helyen Isten országát, mint édesanyánk, édesapánk ölelésében, mosolyában, biztatásában, akár feddésében? A testvéreinkkel való összetartozásban, cinkosságban? A gyermekkor ártatlanságában, felhőtlen csintalanságában? A szeretet erejében, a munka, a becsület értékében, őseink, hozzátartozóink emlékében és Isten gondviselésében?

Mindannyian megkaptuk Isten országának és igazságának egy pici darabkáját lelkünk által. Tudatában vagyok annak, hogy mindannyian sokat kell dolgoznunk ahhoz, hogy gondoskodni tudjunk magunkról és szeretteinkről. Ezután is rá fog menni életünkből sok idő és rengeteg energia. A lelkünk mélyén azonban mind tudjuk azt, hogy az élet értelme nem ez. Ha elgondolkozol életedről, keresed a boldogság pillanatait, akkor tudod és érzed, hogy a legboldogabb pillanatok nem anyagiakhoz kötődnek. Az élet értelmét és ez által a boldogság lehetőségét eddig is máshol találtuk és éltük meg, és ezután is megtaláljuk. Az olyan csodás értékekben, mint valahová tartozni, szeretni és szeretve lenni, a gondolatainkkal és tetteinkkel építeni.

Vida Rozália, Alsóboldogfalva