„Mondván: hirdetem a te nevedet az én atyámfiainak, az anyaszentegyháznak közepette, dicséretet mondok néked.” (Zsid 2,12)

Anyanyelv, anyaország, anyaföld, anyaszentegyház – ezekhez a szavakhoz kapcsolódnak az örök édesanyához tartozó pozitív életérzések.

Az anyaszentegyház mindenkori gyermekei a hívek. A hívek, akik Isten teremtményei és lényegében az ő gyermekei. Úgy, ahogy az édesanyára rábízza az Úr a gyermeket, úgy bízza a híveket is az anyaszentegyházra. Bármilyen legyen is az egyházakhoz fűződő viszonya az embereknek, az anyaszentegyház fogalmának mélysége megmaradt. Nagy segítség a lelki béke megtartására, ha az anyaszentegyházhoz tartozhatunk, kicsi, szerény, vagy nagyobb, befolyásosabb gyülekezethez, egyházaink gyarlóságai ellenére.

A mindenkori hívőknek az anyaszentegyház segítséget kell adjon ahhoz, hogy hogyan éljenek, hogyan kereshetik saját, és segíthetik mások boldogságát. Hogy megtalálják a helyes utat Isten és ember felé. A választ az örök kérdésre: Mit cselekedjem, hogy az örök életet vehessem?

Az anyaszentegyház Isten országa felé mutat. Hitünk szerint Isten országa Istennek uralmát jelenti. Jézus tanítása szerint olyan ország, ahol ellentmondás és feltétel nélkül megvalósul minden, amit Isten meg akar valósítani, amikor az ember megértve Isten akaratát, ezen akarat teljesítése mellett dönt. Isten országa a transzcendensnek, az isteninek immanens valósággá válása. Közöttünk és bennünk kell megvalósulnia. Jézus megvalósíthatónak tartotta.

Hogy az egyház anyaszentegyház lehessen fontos, hogy milyen képet sugároz Istenről. Nyilvánvaló, hogy csakis emberi mértékek szerint, emberi szavakkal tudunk beszélni Istenről. Így az is bizonyos, hogy a tökéletes Istent nem tudjuk a maga tökéletességében megérteni, és lényegét a maga teljességében megfogalmazni.

Jézus Atyának mondta Istent, nála gyönyörűbben nem fejezte senki a személyválogatás nélküli, a biztonságot adó, feltétlen szerető Istent. Jézus olyan Istennel ismertet meg minket, akinek igazsága és ítélete is irgalmas, megbocsátó szeretetből fakad.

Az anyaszentegyházban Isten fogja a kezünket, ha engedjük neki, de egymásét is fognunk kell.

Vida Rozália, Alsóboldogfalva