„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek!” (Fil 4,4)

Amikor belépek a templomba, a mögöttem becsukott templomajtó előtt haladok előre. A nagy tér, a hűvös levegő, a faragott és varrott virágok indái s az a lelkiség, amely mindezt olyan szépen, egyedien megalkotta, megnyugtat, felemel Hozzád, drága Atyám.

Leülök egy helyre, de egy kicsit elmosolyodom a gondolaton, hova üljek? Legszívesebben oda, a kiskapun át, a papi székbe ülnék, ahol szolgálati időmben sokat, mélyen imádkoztam tépelődve, hogyan mondjam majd, amit szeretnék és amit kell úgy, hogy érthető legyen, de ne fájjon, és szeretettel legyen tele.

Most leginkább a nők első sorában foglalok helyet az istentiszteleteken, a papné-padban papnőként, amikor négy, két vagy egy gyerek ül mellettem vagy a pad melletti nagy ikres babakocsiban, nevezhetjük kamionnak is. Ilyenkor az úrasztalán túlról, a szemközti padban az én drága férjem ül egy vagy két gyerekkel, attól függően, hogy hány ül mellettem.

Most helyet foglalok egy padban, ide, itt pont jó. A magas mennyezet ismét imádságra hív, valahányszor felnézek, az isteni magasságot, örökkévalóságot, mindenséget érzem megtapasztalhatónak. Ez a látvány, a templom építési évszáma, a vastag, fekete ecsetvonással felírt „1844.” láttán minden alkalommal meghatódom. Most egyedül vagyok, de vasárnap, az ünnepen sokan lesznek jelen, körbeálljuk rendre az úrasztalát, s a szigorítások ellenére is meghatódottan, méltóságteljesen fogunk Jézusra emlékezően úrvacsorát venni. Ó, Istenem, add, hogy most már sokan jöjjenek, legyen valós a hálaadás, mozduljon meg a falu, nyíljanak meg a már rég bezárt lelkek kapui, ó, add, hogy jöjjenek, hogy mind együtt legyünk, s megtelhessünk a Te szent lelkeddel!

Könnyeimet letörlöm, szipogok, megtörlöm. Felállva is áldást kérek. A hátsó ajtón megyek ki. A kulcsot a helyén hagyom. A virágokban a gondos asszonyi kéz munkájáért még köszönetet mondok csendesen, aztán észrevesznek, s már ismét zsong a négylányos édesanyai életem.

Add Uram, hogy mind jöjjenek! Ámen.

 

Tőkés-Bencze Zsuzsánna, Homoródszentpál