1940 őszén Nagy-Britannia válságos helyzetbe került. A náci Németország által elindított Oroszlánfóka hadművelet, amely a sziget lerohanását és elfoglalását tűzte ki célul, a csúcspontjára ért. A kis létszámú brit Royal Air Force nézett szembe az akkor már mindenki által rettegett német Luftwafféval. És megvédték a szigetországot…

Ekkor hangzott el Winston Churchill angol miniszterelnök ajkáról a mára már szállóigévé érett gondolat: „Soha még az emberi konfliktusok történetében nem köszönhettek ilyen sokan ilyen sokat ilyen keveseknek.”

S e dicséret s vele a dicsőség nemzedékről nemzedékre szállt, hogy eljövendő idők minden nehézségében utat mutasson, s örök példaként beírja magát a történelem sosem dohosodó könyveibe.

Hadd legyek ma elfogult, mert máskor is az vagyok, s a churchilli gondolat igazságát odaillesszem egy több mint 450 éves esemény mellé, amely akkor és ott messze meghaladta korát, s az utókor mégsem volt kellően méltó az áldott örökségre.

1568 januárjában a vallásos ember méltóságát emelték addig ismeretlen magasságokba, s megszületett a keresztény világ első pillanata, amikor nem néztek rád görbe szemmel, mert másként imádkozol.

S bár messze voltunk a nyugati világtól, hogy szállóigévé nemesedjünk s kicsik ahhoz, hogy a nagyok játékában mi döntsük el a végkimenetelt, mégis tagadhatatlanul igazzá válnak az akkor és ottra Churchill szavai: „Soha még az emberi konfliktusok történetében nem köszönhettek ilyen sokan ilyen sokat ilyen keveseknek”.

Csupán maréknyian voltak, fegyvertelenül a civilizált világ keleti végein s mégis sikerült nekik azt a szavak erejével, amit máshol ágyúdörgéssel sem tudtak papírra vetni.

Sokan még csak nem is hallottak róla s mi mégis oly büszkék vagyunk rá, hogy az emberiség hetvenezer éves történetében volt egy pillanat, amikor mi írtuk a történelmet. S mit számít az, hogy külön fejezet egy könyvben vagy sokszor csak apróbetűs lábjegyzet?! Nekünk a múlt, a jelen s az eljövendő, mit akkor a kevesek e méltó szavakkal zártak: „mert a hit Isten ajándéka”.

 

Tófalvi Tamás, Székelyszentmihály