Ünnep

“Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen” mert “az ünnep az élet rangja,felsőbb értelme”. Ezt Húsvétkor érezni a leginkább. Mert életünknek rangot és értelmet Húsvét tanítása és ajándéka, a lélek halhatatlanságába, az örökéletbe vetett hit ad. Ezért legigazabb és legkomolyabb ünnepünk a Húsvét. Megüléséhez és átéléséhez adott mindkét feltétel: a hely szentsége, a templom és az a fenti textus örömhírének bizonyossága. Ezek a jézusi szavak mintegy leütik az alaphangot s lelkünkben kedvező légkört teremtenek, hogy Húsvét egy igazán mélytartalmu, jövőbemutató egyértelmű válaszadás legyen a szívünket és elménket sokszor módfelett megpróbáló kérdésre: mi lesz velünk “midőn a halál utolsó akkordként lezárja földi életünk dallamát?”    Dávid Ferenc egyik híres mondását parafrazálva teljes meggyőződéssel állítom, hogy nincs az egész derék Szentírásban még egy olyan világos tanítás, amelyik ennyire meggyőzően és egyértelmű bizonyossággal beszélne az örökéletről mint ezek a bibliai versek. Nekünk pedig Húsvétkor nincs, nem lehet más mondanivalónk csak ez. Húsvétnak nincs alternatívája, ez az egyetlen és a fő kérdés amelyről szólni lehet és kell. Minden más próbálkozás amely ugyancsak ismerős számunkra, mint az erkölcsi feltámadás, az unokákban való életfolytonosság csak pótcselekvés értékű, olykor-olykor pedig megmosolyognivaló  erőlködmény. Húsvét az az ünnep számunkra amikor a hit főkapujában megállunk  s betekintve meglátjuk az örökélet birodalmában majdani önmagunkat.

megjelenés időpontja: 2010.04.05.