Micsoda az igazság? – kérdezte Pilátus, az akkori ismert világ leghatalmasabb földi urának képviseletében, az előtte álló megalázott fogolytól, Jézustól. Pilátus nem értette, hogy Jézus miért fogalmazta meg a következőket: Én azért jöttem és azért születtem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Néhány percig úgy tűnt, Jézus csatát nyert, és ezzel a mondattal sötétséget oszlat. Tudjuk: erkölcsi győzelmet aratott, de a mindennapok szintjén beigazolódott az azóta is érvényben lévő tény, hogy történelmet a győztesek, törvényt az erősek írnak.

Lelkészi szolgálatom alatt egyik hívem tanácsot kért tőlem valakivel való nézeteltérése miatt. Megegyezésre való tanácsomat azzal utasította el, hogy törvényre megy igazságáért. Mint egy fénysugár, villant meg emlékezetemben kedves unokahúgom ügyvédi diplomaosztó ünnepélye. Marosvásárhelyen a színház aulájában szorongva, még azt is feledve, hogy mások is állnak a lábamon, egy csodálatos útravalót hallottam. A tanszékvezető professzor asszony figyelmeztette tanítványait, hogy ők nem tudnak teljes igazságot szolgáltatni, csak törvényt, meglévő törvényt betartatni és betartani. Milyen igaza volt. Hiszen Jézust nem igazságosan, de törvény szerint ítélték el és feszítették keresztre. Haynau nem igazságosan, de törvény szerint végeztette ki az aradi tizenhármat. ’56-ban nem igazságosan, de népbírósági törvény szerint akasztottak forradalmárokat. ’89-ben nem igazságosan, de törvény szerint lövettek halomra fiatalokat.

Mi hát a törvény és az igazság kapcsolata? A törvényben paragrafusok vannak. Görög eredetiben nem mást jelent, mint széljegyzet. Látták már a jelét? Íme: §. Furcsán sok a kacskaringó benne, be sincs fejezve, sok mindenre ad lehetőséget…Az azóta eltelt évek alatt az immár ügyvéddé érett húgom sokszor mondta: ez a törvény, de… Ezért érdemes megfogadni Lessing mondását: …ha Isten jobb kezében tartaná a teljes igazságot és baljában az igazság keresésének vágyát, és azt mondaná, válassz, én alázattal borulnék bal kezére, mondván, a teljes igazság csak téged illet meg, Uram.

Jézus igazsága azonban nem a paragrafusok útvesztős hínárjaiban keresendő. Ő Istent képviseli, akinek az élet tárgyalótermében a lelkiismereten keresztül mindig igaza van. Vád- és védőbeszédének egyaránt egyszerű, érthető, világos a szövege: Isten szeretetén keresztül úgy szeresd felebarátodat, mint önmagad, és így azt cselekszed, amit másoktól is elvársz magaddal szemben. Ez egyben igazság és törvény is.

Székely Miklós, Kövend