Teérted, aki rákattintottál erre az írásra, imádkozom. Nem vagy idegen nekem, nem lehetsz, ha ide kattintottál. Kereső, hitet, gyönyörűséget kereső ember vagy. Egyszerűen szépen szeretnél élni.

Érted imádkozom, aki keresed a nyugalmat, lelked csendes réveit, melyben nincs tomboló vihar. Hisz annyit aggódsz. A máért, a holnapért. A mi lesz ha kérdések elszívják parányi erődet. Mi lesz, ha megbetegszem? Mi lesz, ha hűtlen lesz hozzám? Mi lesz, ha nem bírom erővel, mosollyal, jókedvvel, érző szívvel a folytonos kihasználást, megalázást, félreértést, félrevezetést? Mi lesz, ha ami most van, és biztonságot nyújt, holnap már nem lesz? Mi lesz, ha a háború hozzánk is elér? Mi lesz, ha tovább tart az infláció? Imádkozom érted, hogy ne aggodalmaskodjál, hanem tanulj meg úgy bízni a Mindenhatóban, mint ahogy a nemlátó ember bízik abba a látóba, akibe belekapaszkodik, mert tudja, hogy az a valaki őt sértetlenül végigvezeti a legforgalmasabb útkereszteződésen is.

Imádkozom érted, hogy szabad légy. Szabad a félelemtől. Ne félj hiánytól, elmúlástól, elvesztéstől, hanem bízd magadat arra a kimondhatatlan nagy erőre, kit Istennek hívunk. Bízd magad rá, aki lelkéből lelket adott neked, megalkotott a föld porából és elindított ezen a földi úton.

Imádkozom érted, hogy tudj bízni, hinni a Magasságosban, abban aki nem anyag és nem tárgy, hanem lélek, szellem, erő, szeretet.

Imádkozom érted, hogy tudjál megfoganni, szíved alatt magzatot hordani, szülni, dajkálni, szaporodni és sokasodni.

Imádkozom érted, hogy tudjad gyermekeidet felnevelni, kiengedni őket ebbe a világba.

Imádkozom érted, hogy bizalommal és mindent elfogadással tudj orvoshoz menni.

Imádkozom érted, hogy meg tudj bocsátani annak, aki hűtlen volt hozzád, és aztán el tudd engedni, hogy keress, találhass olyat, aki méltó arra, hogy a te társad legyen.

Imádkozom érted, hogy szeresd önmagadat. Hibáidat, tévedéseidet, és tudj megbocsátani magadnak, és tudd bevallani bűneidet, ha vannak, és ott bent a lelked mélyén békélj meg önmagaddal és kérjed a Mindenható irgalmas bocsánatát.

Imádkozom érted, hogy hajtsd le a fejed, ha vihar van, várj türelmesen, míg a vihar elvonul, aztán indulj tovább szépet teremteni és szeretni.

Imádkozom érted, hogy halált megvető bátor légy, ha küzdeni kell, ha küzdeni akarsz, ha meg akarod védeni azt, ami számodra érték, és úgy érzed, hogy el akarják venni tőled.

 

Imádkozom érted, hogy megtanulj, megszeress imádkozni, rászokj az imádkozásra. Dicsérjed azt a befoghatatlan szellemi és lelki erőt, akit Istennek nevezünk, magasztaljad a teremtés csodáit, és műveld magadban az elfogadás bölcsességét, hisz van, amin változtatni tudsz, de van, amit el kell fogadj, mert változtatni rajta úgysem tudsz.

Imádkozom érted, hogy az önfeladás, az önpusztítás útján ne tudjál végigmenni, hanem állj meg. Térj meg. Fordulj vissza. Válaszd mindig az életet, és annak végét bízzad mindig a Magasságosra, mert nem a te dolgod a megszakítás. A te dolgod az élet élése.

Imádkozom érted. Imádkozz te is értem. Ámen.