Megkorbácsolt szavakkal vérzik beszédünk keresztjén az ige, Isten beszédje. Mi korbácsoltuk meg: csenddel, félrehallással vagy meg nem hallgatással. Mi véreztük be az Igét, mert amikor szólani kellett volna, helyette meghunyászkodtunk, tagadtunk, majd hitetlenkedtünk.

Nekünk nem kell az Ige felelősségéből! Az igét a szánkra szegezve belülről összeszorítjuk a fogsorunkat, és nem szólalunk meg. Lassan felsebzi nyelvünket, ajkunkat, szájpadlásunkat, fogínyünket. Lassan minden belső szervünket felsebzi a tagadás, a hitetlenség a közömbösség, a nagyképűség. Megecetesedett fájdalmunkkal elárultak és elárvultak lettünk.

Mikor már nemcsak az ige, de mi is vérzünk, és nem csak bent, de már kint is sebes az arcunk, a kezünk és mindenünk, lassan-lassan megtapasztaljuk, hogy a nagypéntek nemcsak az ige része, de a mi életünk része is.

Nem marad ezután más, minthogy virrasszunk, gyászoljunk, keseregjünk, lázadjunk és átéljük a még keresztre fel nem szegzett ige utáni szomjunkat, vágyunkat, szégyenünket, bánatunkat, kínjainkat. Süllyedjünk mélyebbre és mélyebbre az eliszaposodott posványba, a lelki ugaron, ahol semmi sem terem már, csak gaz, ami „lehúz, altat, befed” (Ady Endre).

Mikor már mélyebbre süllyedni az igével összeszorított ajkunkkal nem lehetett, akkor valami történt. Ránk sütött az ige fénye. Felszárította az iszapos terméketlenséget. Az iszaptenger helyére tavakat sírt a völgyekbe, a tavak vizében úszkáló halak pikkelyein megcsillant a szivárvány.

Az ige, a keresztre feszített és az eltemetett, parancsolja: szeresd az Istent és szeresd az embert.

Az igére mindenek előtt magának a jó Istennek van gondja. Nekünk a gondoskodás közös felelőssége jut. Aki már megtapasztalta a megecetesedett fájdalom gyötrelmeit, az nem szorítja össze fogsorát, amikor a szeretetről vallani „nem kényszer, de jó, de kell” (Magyari Lajos).

Ki az, aki nem ismerné a szenvedést? Ki az, aki ne tudna szeretni? Az angyalok elhengerítik a nagy követ a sziklasír elől. Az igére pedig nekünk kell vigyáznunk ma is.

Sándor Szilárd, Jobbágyfalva-Nyárádszereda