Örökkévaló Istenünk! Szerető Atyánk!

Csodálatos érzés nap mint nap megtapasztalni téged e teremtett világban és életünkben! Ha csak a minket körülölelő természetre tekintünk, a hála szép érzése tölti el a hétköznapok forgatagába sokszor belefáradt emberi lelkünket. Köszönjük a színeket, amelyek kikeletet festenek a tájra, és köszönjük, hogy bennünk is megőrzöd a tarkaságot, hogy szebbnél szebb gondolatokkal és érzésekkel színezzük az életet, a tőled kapott legdrágább ajándékot!

A szavak, az imádságos gondolatok ma másképpen hagyják el ajkunkat, Istenünk, mert egy ország, Vanuatu lakóiért, nőiért imádkozunk. Olyan csodálatos érzés bekapcsolódni abba az imaláncba, amely ezen a napon körülöleli e világot.

„Istennel együtt létezünk” – tűzték ki zászlójukra a vanuatuiak. Milyen csodálatos üzenet ez ma a mi számunkra is! Add, jó Atyánk, hogy minden nap megtapasztaljuk mi is azt, hogy egyedül te vagy az, akibe hittel és reménységgel kapaszkodhatunk.

Olyan gyönyörűen fogalmazta meg Jézus, a mi tanítómesterünk: „Valaki azért hallja én tőlem e beszédeket, és megcselekszi azokat, hasonlítom azt a bölcs emberhez, a ki a kősziklára építette az ő házát.” (Mt 7,24) Köszönjük, hogy Jézusban olyan tanítómestert állítasz elénk, aki pontosan mutatja számunkra azt az utat, amelyen járnunk kell ahhoz, hogy életünket biztos alapon tudhassuk és megtapasztaljuk a te gondviselő szeretetedet! Taníts minket, jó Atyánk, bölcsen élni napjainkat! Taníts meg a te értékrendedet követni, megélni! Segíts minket felemelkedni a felszínesség és képmutatás útvesztőiből! Segíts megmaradnunk a te szeretetedben akkor is, amikor lelki házunkat megtépázó, felforgató, romba dönteni próbáló viharokkal kell szembenézzünk!

Tudatosítsd bennünk, Atyánk, hogy sziklára épített ház csak ott van, ahol beszédedet nemcsak meghallgatják, hanem aszerint cselekednek is! Szép lelki házat csak a lelki kincsekben gazdag ember építhet! Nemcsak a vanuatui emberek, hanem minden benned bízó teremtmény építhet magának szép lelki házat az ő lelki kincseiből. Hadd álljunk be mi is ezeknek sorába! Áldd meg igyekezetünket!

Áldd meg a vanuatui felnőttek és gyermekek, nők és férfiak életét, és áldd meg a ma imádságban hozzád fordulókat is, hogy felmagasztosulva vagy megrendülve, de minden időben valljuk mi is: „Istennel együtt létezünk”! Ámen.

Pálffy Anna-Mária, Szatmárnémeti