Szuperhősök márpedig vannak! Ezt már sokan, sokszor megállapították. Minden életkorban van, sőt, kell legyen az ember életében példakép, olyan szuperhősféle, akire fel lehet nézni, aki felé lehet fejlődni. Példaképeinknek közös tulajdonsága az, hogy olyan pozitív jellemvonásokkal rendelkeznek, amelyekkel mi ugyan nem, de nagyon szeretnénk. Így volt ez már gyermekkorunkban is. A mesék hősei mind jók voltak, s bár később, a képregények lapjain a gonosz is megelevenedett, mégsem tudott olyan erős lenni, mint a jó. Akárhogyan is szövődött a mesék cselekménye, végül mindig a jó került ki győztesen. Ettől lesz jó egy mese.

Novemberi szuperhősünk ebben a Nyárád menti kis faluban Márton, akinek életéről és az őt különlegessé tevő tulajdonságairól szoktunk mesélni gyermekeinknek. Ez a IV. századi hős, aki a mai Szombathely területén fekvő Savaria városából származott, két különleges tulajdonságot is magáénak tudhatott. Az első a könyörületesség. Egy téli estén, amint kilépett az Amiens-i városkapun, egy didergő koldussal találkozott. Katona ember lévén, Márton kardjával kettéhasította a katonaköpenyét, és felét a didergő koldus vállára terítette. Második különleges jellemvonása Mártonnak a szerénysége. Miután felhagyott a katonai pályával, megkeresztelkedett, és a papi hivatást választotta. 371-ben megválasztották Tours város püspökének, de ő nem vágyott a püspöki méltóságra, s e nemes feladat elől a libaólba menekült. A libák gágogása azonban elárulta hollétét, és mégiscsak püspök lett.

Valahányszor olvasok Mártonról, mindig találok a történetekben, a róla szőtt legendákban olyan új részleteket, amelyek különlegessé teszik őt. S bár az unitárius vallásból hiányzik a szentek tisztelete, én mégis hiszem, hogy e szentté avatott ember életéből sokat tanulhatunk. Lehet a mi hősünk! Mert valahányszor elolvasom történetét, megerősödik abbéli hitem, hogy az emberi jóságot, könyörületességet és alázatot nem lehet elpusztítani. Elnyomni, elfojtani igen, de mint a kő alól kibújó virág, elpusztíthatatlan.

Kiss Zsuzsánna, Ikland-Nagyernye