Istenem! Amikor szívem csordultig telik hálával, kevés a szó, mely átadná érzéseimet. Téged kereső lélekkel indulok el azon a belső ösvényen, mely Hozzád vezet. Olyan jó megérkezni Hozzád, a Te közelségedben megtapasztalni a létezés áldott állapotát! Amikor külső erők szorítanak, amikor a bizonytalanság fojtogat, Te hozod el lelkem békességét. Köszönöm!

Köszönöm, hogy élek, s életem által lehetek társad a teremtésben. Köszönöm, hogy felnyitod szemem áldásaidat meglátni: színeket, ízeket, formákat, amelyek által megmutatod magadat. Mert hiszem, hogy minden, ami szépség, minden, ami jóság és minden, ami gyönyörködtet, Te vagy, Atyám! Az ősz színpompája, az ízek gazdagsága mind arról beszél, hogy Te tökéletesre teremtetted ezt a világot. Köszönöm, hogy e tökéletes ritmusú teremtésben számomra, tökéletlen ember számára is van hely és feladat. Bocsásd meg, ha önteltségem sokszor azt hirdeti, én vagyok tökéletes, a világ pedig tökéletlen. Bocsásd meg, ha elveszítem szem elől a Te ösvényedet, és kétségbeesetten botorkálok, olykor téves utakon.

Jó Atyám! Minden imádságos alkalom, minden befelé fordulás egy számvetés az életemről, tetteimről és szavaimról, de hálaadásom iránytűje Hozzád segít, megmutatja áldásaidat, melyekkel elhalmozod életemet, és rásegít arra az útra, melyen járnom kell.

Add meg nekem a mindenre rácsodálkozás képességét, Istenem, hogy nyitott szívvel láthassam meg teremtett világod szépségét! Add meg nekem a feltétel nélküli szeretet képességét, hogy minden alkotásodban felismerhesselek Téged! Segíts nekem úgy élni, hogy gondolataim, szavaim, és tetteim imádságos egésszé, teljességgé formálják életemet! Hogy lehessek Benned gyönyörködő, tekintetét Rajtad felejtő, Téged szemlélő gyermeked. Ámen.

Kiss Zsuzsánna, Ikland-Nagyernye