Elhívtál bennünket

Ima

 

Mennyei Istenünk, szerető jó Atyánk!

Teljes az ég a te dicsőségeddel, és a te bölcsességedet hirdeti az ég minden csillaga. Minden néked köszöni a létét, a legkisebb része is e világnak tőled várja a gondviselést.

Te valamikor, valamilyen módon minket is, most hozzád imádkozó gyermekeidet, megszólítottál. Elhívtál bennünket, hogy munkatársaidként a tőled kapott lelki ajándékaink által tanúbizonyságot tegyünk rólad minden cselekedetünkkel. Mi akkor, abban a pillanatban, igent mondtunk a te hívó szavadra, és szolgálatodra szántuk életünket. Azóta álmaink, vágyaink, elképzeléseink, terveink születtek arról, hogy miként építhetnénk, munkálhatnánk a te országodat, hogy miként lehetnénk jó sáfáraid életünk során.

Azonban, az idő múlásával e szép tervek hozzásimultak a valósághoz, és rájöttünk, hogy a körülöttünk levő világ hatása alól mi sem vonhatjuk ki magunkat. Terveink, álmaink veszíthetnek szépségükből, munkánk során kudarcaink és csalódásaink csüggedést támaszthatnak lelkünkben, amely megrontja életkedvünket és tenni akarásunkat. Ilyenkor, amikor lelkesedésünk lángja kialszik, és úgy érezzük, bármit teszünk, semmi eredményt nem látunk, vajon kihez fordulhatunk segítségért és biztatásért, ha nem hozzád, jó Atyánk?! És te nem is hagyod válasz nélkül hozzád való közeledésünket, te soha nem hagysz magunkra, hanem újra és újra megerősítesz, biztatsz, bátorítasz és fellelkesítsz bennünket.

Áldj meg hát bennünket, jó Atyánk, és áldd meg a bennünk levő jó szándékot és akaratot. Töltsd be szívünket bátorsággal, kitartással és hűséggel, hogy a magasztos feladatot, melyre mindannyiunkat elhívtál, ha küzdelmek, nehézségek, csalódások közepette is, és áldozatok árán is, de igazi gyermekeidként el tudjuk végezni.

A te lelkednek ereje erősítsen bennünket, szeretetednek lángja világosítsa meg és melegítse a mi lelkünket, hogy az bennünk mécsesként világíthasson másoknak, a körülöttünk levő embertársainknak, barátainknak, szeretteinknek, most és minden időben.

Ámen.

 

Kiss Sándor Lóránd, Nyárádszentmárton-Vadad