Asszonyok húsvéti ünneplőben

Az evangélium szerzői megegyeznek abban, hogy nagypénteken, „amikor már beesteledett”, a hozzá hűséges követők kikérték Jézus testét Pilátustól. Utána érdekes dolgok történtek… Márk és János evangéliuma hallgat a szombatról. Az okos, teológiailag megfontolt és tervező Máté szerint (27, 57-66) a zsidók szombaton szervezték meg az őrséget, nehogy „…a csaló (…) tanítványai odamenjenek és ellopják őt, aztán azt mondják a népnek: Feltámadt a halottak közül!” Nagyon átlátszó Máté szerkesztői trükkje! Nem is kell tovább olvasni, már lehet tudni a következő lépést: Őrízték és mégis feltámadt! Így lesz nála igen fontos teológiai nap a szombat.Izgalmasan tudósít Lukács evangélista a szombatról. Evangéliumában végig nyomon követhető, hogy mennyire szimpatizál ő a szegényekkel és az asszonyokkal. Szombaton is róluk szól az evangélium: „Az ünnepi előkészület napja már elmúlt és megkezdődött a szombat. Elkísérték őt az asszonyok, akik együtt jöttek vele Galileából, és megnézték a sírboltot, meg azt is, hogyan helyezték el Jézus testét. Azután visszatértek, illatszereket és drága keneteket készítettek.” (Lk 23,50-56)Elkísérték őt az asszonyok… Nem Péter, a kőszikla. Nem János, a szeretett tanítvány. Nem azok a tanítványok, akiktől végig hangosak az evangéliumok. A csendes háttér kísérte Jézus testét a sírhoz. Azok, akik úgy ragaszkodtak hozzá, mint családtaghoz. Azt akarták tudni, hogy becsülettel el lett-e temetve? Bizonyára. Ma is ugyanezt látni temetéseken. Amikor a koporsót leeresztik a sírba, az elhunyt közeli hozzátartozói ugyanezzel az ősi ösztönnel hajolnak a sír fölé, megnézni a sírboltot és azt, hogy rendesen helyezték-e el a testet. És odatekintenek még egy utolsó búcsúvételt… Amikor látták, hogy minden rendben, nyugodtan mehettek el előkészíteni a balzsamozás szertartását. „Illatszereket és drága keneteket készítettek.” Azok az asszonyok, akik „együtt jöttek vele Galileából” halálával nem szóródnak szét. Nem tagadják meg. Nem futnak el. Akik a sok szegényen segítőt drága nárdusolajjal már életében megkenték, halálában is drága kenetekre költenek. Megadják a módját. Ünneplőbe öltöztetik a halált (is). Húsvéti ünneplőbe.

megjelenés időpontja: 2010.04.03.