Van jó néhány kincse, igaz gyöngye emberi létünknek. Egyik ilyen kincsünk: a kimondott, leírt szó. Hiszek abban, hogy szavainknak teremtő ereje van: rendet teremtő és/vagy káoszt teremtő, egészséget ápoló és/vagy betegséget támogató. Aki nem hisz a szavak teremtő erejében az olvassa el a Bibliánk első lapjait, a teremtéstörténet mítoszát: eszerint szólt az ÚR, legyen, s lett (világosság és sötétség, este és reggel, élet, majd halál).

Valamikor tizenéves koromban nem értettem, hogy miként teremthette Isten csak úgy, szavakkal a világmindenséget, s benne rendet és rendszert. Később már nem volt fontos racionális, tudományalapú énem sok kérdése, mert a hitem szerint a szavaknak teremtő ereje van. Ez nagyon hangsúlyos a mi magyar nyelvünk használatakor, mert nyelvünk emlékező nyelv, tudatos szerkezettel, ezért fontos a jó, alázatos, tiszteletteljes használata nyelvünknek, sokszor két-háromértelmű szavainknak. A megfelelő szavak a megfelelő helyen megtartanak, erőt, hitet adnak. A hatás-ellen hatás elve azonban azt is kimondja, hogy amennyiben jót, pont olyan mértékben rosszat is lehet tenni ugyanazzal az eszközzel, így szavainkkal – emlékezzünk csak Jakab apostol szavaira: áldás és átok ugyanabból a szájból jön (Jak 3,10).

Ha elfogadjuk, hogy kimondott szavaink gondolatainkat tükrözik, akkor minden emberről tudható, hogy mit gondol, a szavai alapján. Minél színesebb a szókincse, változatosak, de nem mesterkéltek a szavak, melyeket használ, minél egyszerűbben, lényegre törőbben vannak kimondva a szavak, összefűzve a mondatok (szólamok) annál inkább érezzük, hogy gondolai is letisztultak, mondhatni alaposak, mint egy harmóniában gazdag zenemű.

A kimondott szó veszélyes fegyver, a kimondott szó olyan, mint az eldobott kő, mely repül, s nem tudjuk, hogy kit hogyan talál. Kimondott szavainkkal fogalmazzuk meg imádságainkat is, abban a hitben, hogy Isten meghallgatja kimondott gondolatainkat. Hitünkről nemcsak tetteinkkel, hanem szavainkkal is bizonyosságot teszünk, és az az igazán jó, ha szó és cselekedet összhangban van.

Kívánom, hogy minden kimondott szavunk legyen őszinte gondolat-megnyilvánulás, annak tudatában, hogy sokszor egy szó kell csupán, amikor hajszolt a lelkünk, amikor biztatásra van szükségünk, amikor bántanak. „Egy szó csodát tehet, / a jó szó életben tart!” (Lord)