Gyerő Dávid – főjegyző

E-mail: dgyero@unitarius.org

1974-ben születtem az erdővidéki Baróton, egyházias családban: apai felmenőim unitárius világi vezetők voltak Ürmösön, anyai nagyapám református kántortanító volt Köpecen. Iskolám a Székely Mikó Kollégium volt Sepsiszentgyörgyön, ahol 1992-ben érettségiztem. 1997-ben a Protestáns Teológiai Intézetben unitárius lelkészi képesítést nyertem. 1995-2000 között az ODFIE főtitkáraként ifjúsági munkát végeztem, 1997-2000 között pedig a sepsiszentgyörgyi egyházközség segédlelkésze voltam. 2000-2001-ben az egyesült államokbeli Harvard Egyetemen szervezetfejlesztést és menedzsmentet tanultam, és az Unitárius Univerzalista Egyház nemzetközi irodáján dolgoztam Bostonban. 2001-től Kolozsváron élek, a Főhatósági Hivatal közigazgatási előadó-tanácsosa vagyok.

2004-2008 között a Babes-Bolyai Tudományegyetem Jogi Karán tanultam, 2008-ban jogászi oklevelet szereztem, 2009-ben a Pécsi Tudományegyetem Jogi Karán mesteri fokozatot nyertem. 2009-től a Kolozsi Unitárius Egyházközség rendes lelkésze is vagyok, azóta kétlaki életet élünk feleségemmel és három gyermekünkkel. Egyház-közeli szolgálatom volt még az IRF nemzetközi ifjúsági szervezet elnöksége (1997-1999), az IARF európai vezetőtanácsi tagsága (1998-2000), az Illyés Közalapítvány egyházi szaktestületi elnöksége (2002-2008), az Apáczai Közalapítvány tanácsadó testületi tagsága (2003-2009), a Sapientia Alapítvány kuratóriumi tagsága (2010 -). 2009-ben az Unitárius Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) titkára, 2014-ben pedig elnöke lettem.