Boros János – főgondnok

E-mail: bjanos47109@yahoo.com

1947-ben születtem Ürmösön, ahol később általános iskolába jártam és Lőrinczi László papbácsinak köszönhetően életre szóló valláserkölcsi nevelésben részesültem. A szak- és középiskolai, majd technikai posztliceális képzésemet Brassóban végeztem. 1965-től 2008-ig, nyugdíjba vonulásomig a brassói „Hidromecanica” üzemben dolgoztam: kezdetben szakmunkásként, majd mesteri beosztásban egy műhely szakmai vezetését láttam el.

1971-ben kötött házasságunkat a jó Isten két fiúgyermekkel áldotta meg.

1980 óta vagyok a brassói gyülekezet tagja és 1997-től keblitanácsosa. 2002 óta tagja vagyok a Főtanácsnak és a Zsinatnak. 2004-től kezdődően a háromszék-felsőfehéri egyházkör felügyelőgondnokaként igyekszem segíteni az ide tartozó egyházközségek működését. Az EKT 2012-ben a Főhatósági Vizsgálószék tagjává választott. Az elmúlt években részt vettem az egyházi jogszabályaink módosítását előkészítő bizottság munkájában.

A tavaly kezdeményeztem a Gondviselés Segélyszervezet háromszéki fiókjának megalakulását, amelynek beindításában szerepet vállaltam.

Politikailag nem vagyok elkötelezve.