A Romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház folyó év október 25–26-án Sepsiszentgyörgyön szervezte meg az Országos Reformációi Ünnepségsorozatát, amelynek keretében felavatták Luther Márton köztéri szobrát. Az ökumenikus istentisztelet során liturgiai szolgálatot végzett Adorjáni Dezső Zoltán püspök, Zelenák József esperes és Incze Zsolt György református esperes, és Bálint Benczédi Ferenc püspök prédikált. A templomi szolgálatot követően Járosi Andor-díjat adtak át Bálint Benczédi Ferenc egyházfőnek.