HIRDETÉS I.

Beruházó: Kökösi Unitárius Egyház

Cím: Kökös, 57 szám, Kovászna megye, posta kód: 527075

Projekt címe: „REABILITARE CASA SERESTER ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ”

Támogatási szerződés: 6/ 24.10.2022

Támogatási program: Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, 1. Támogatási vonal, IV Tengely, 11. Komponens, I1 Beruházási csomag, A társadalmi és területi kohéziós komponens, turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítése, a ”Vonzó Románia” program, turisztikai helyszínek korszerűsítése, rehabilitációja.

A Kökösi Unitárius Egyház 2023.02.02-ei dátummal elindította az projekt megvalósításához szükséges szakmai tanulmányok beszerzését (régészeti tanulmány). Alkalmazott procedúra: Útmutató és metodológia magánberuházók számára, munkálatok, eszközök, javas és szolgáltatások beszerzésére (PNRR). A szerződés a Székely Nemzeti Múzeummal lesz megkötve, melynek székhelye: Sepsiszentgyörgy, Kós Károly utca, 10 szám, posta kód 550055, Kovászna megye, értéke pedig 31.200 lej.

ANUNȚ

Denumire achizitor: PAROHIA UNITARIANĂ CHICHIȘ

Adresă: Sat Chichiș, Com. Chichiș, Nr. 57, Jud. Covasna, cod poștal 527075

Titlul proiectului: REABILITARE CASA SERESTER ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ

Contract de finanțare: 6/ 24.10.2022

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. 1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

            În data de 02 februarie 2023,  se va achiziționa ALTE STUDII SPECIFICE (Raportul de cercetare arheologică preventivă), conform ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC, pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, și respectând spiritul legislației în domeniul achizițiilor achizițiilor publice. Contractul în valoare de 31.200 lei se semnează cu MUZEUL NAŢIONAL SECUIESC cu sediul în Sfântu Gheorghe, str. Kós Károly, nr. 10, cod. 550055, jud. Covasna.

HIRDETÉS II.

Beruházó: Kökösi Unitárius Egyház

Cím: Kökös, 57 szám, Kovászna megye, posta kód: 527075

Projekt címe: „REABILITARE CASA SERESTER ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ”

Támogatási szerződés: 6/ 24.10.2022

Támogatási program: Nemzeti Helyreállítási és Ellenállóképességi Terv, 1. Támogatási vonal, IV Tengely, 11. Komponens, I1 Beruházási csomag, A társadalmi és területi kohéziós komponens, turisztikai/kulturális útvonal népszerűsítése, a ”Vonzó Románia” program, turisztikai helyszínek korszerűsítése, rehabilitációja.

A Kökösi Unitárius Egyház 2023.02.02-ei dátummal elindította az projekt megvalósításához műszaki tervezés beszerzését. Alkalmazott procedúra: Útmutató és metodológia magánberuházók számára, munkálatok, eszközök, javas és szolgáltatások beszerzésére (PNRR). A szerződés a LINEA SRL -vel lesz megkötve, cégbejegyzési szám: J14/122/199, székhely: Sepsiszentgyörgy, Gróf Mikó Imre utca, 4 szám, 1 tömbház, 24 lakás, Kovászna megye. A szerződés értéke 204.732 lej.

ANUNȚ

Denumire achizitor: PAROHIA UNITARIANĂ CHICHIȘ

Adresă: Sat Chichiș, Com. Chichiș, Nr. 57, Jud. Covasna, cod poștal 527075

Titlul proiectului: REABILITARE CASA SERESTER ȘI CONSTRUIRE CLĂDIRE ANEXĂ

Contract de finanțare: 6/ 24.10.2022

Sursa de finanțare: Planul Național de Redresare și Reziliență

Apel nr. 1, Pilonul IV. Coeziunea socială și teritorială, Componenta C11 – Turism și cultură, Investiția I1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale

În data de 02 februarie 2023, se va achiziționa SERVICIILE DE PROIECTARE, conform ÎNDRUMARULUI METODOLOGIC, pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare, și respectând spiritul legislației în domeniul achizițiilor achizițiilor publice. Contractul în valoare de 204.732 lei se semnează cu societatea LINEA S.R.L., cu sediul în Municipiul Sf. Gheorghe, str. Gróf Mikó Imre, nr. 4, bl. 1, scara E, ap. 24, jud. Covasna, având numărul de înregistrare în Registrul Comerțului J14/122/1999.