Könyvbemutató

Március 7-én kerül sor dr. Balassa M. Iván Festett famennyezetek és berendezések az unitárius templomokban című könyvének bemutatójára. A könyvet dr. Kovács András művészettörténész mutatja be. Közreműködik Sipos Péter hegedűművész és Oláh Mátyás csellóművész....

Könyvbemutató

  Február 15-e különleges, emlékezetes nap az unitáriusok számára. Egy könyvet mutattak be. Persze csak azon a héten tucatnyi más könyvet mutattak be Kolozsváron, Erdély-szerte is legalább annyi jelenhetett meg majd’ mindenik városban, mégis:...

Farsang Erdővidéken

Erdővidékhez mindig oda számítjuk az unitárius Ürmöst, az evangélikus Apácát és a görögkeleti Ágostonfalvát. Utóbbinak vasútállomása szolgálta ki emberemlékezet óta Erdővidéket és a baróti Cserei család telepített román ajkú családokat saját területére, ahol a...

Álláshirdetés

A Magyar Unitárius Egyház állást hirdet pénztárosi, előkönyvelői munkakör betöltésére. Követelmények: Pénzkezelés és könyvelés terén szerzett tapasztalat, megfelelő kommunikációs készség (ügyfelekre való odafigyelés). Feladatok: –        az egyházi központ pénzkezelésének közvetlen kivitelezője –        pénztári nyilvántartás...

Pályázati hirdetés

Az Abásfalvi Unitárius Egyházközség 2018. december 22-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 15/2019 sz. felterjesztése alapján, a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére. A pályázat kiírása...