Támogatóink:

2017. június 27. – július 2., 8–11 évesek


Általános tudnivalók a táborról

A Magyar Unitárius Egyház, együttműködésben az Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylettel, immár 24. éve szervezi meg legendás nyári gyermektáborait. Az idén is korcsoportos bontásban hirdetjük meg a gyerektáborokat, ami hatékonyabb foglalkozást tesz lehetővé. Az egy hetes gyermektáborok célja a gyermekek nevelése, unitárius és nemzeti öntudatuk erősítése, ismereti és ismeretségi körük bővítése, kreativitásuk fejlesztése, és nem utolsó sorban a szórakoztatás.

Az évek során bebizonyosodott, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezeket a táborokat, évről-évre visszavágyódnak, sőt egyesek – miután „kinövik” táborainkat – táborvezetőként térnek vissza.

1. A tábor központi témája és megközelítési módja

Az idei központi téma a reformáció 500. évfordulájóhoz kapcsolódik, ami első hallásra akár távolinak tűnhet a korosztály érdeklődésétől. E nagyon gazdag kerettéma azonban sok érdekes és tanulságos foglalkozást kínál. A tábor központi témájának kidolgozásánál arra figyelünk, hogy a gyermekek megszólítására alkalmas személyesség és a sajátos nevelési szándékot egyszerre juttassuk érvényre.

Az idén is igyekezni fogunk sokoldalú fejlesztésre odafigyelő, rotációs csoportfoglalkozásokban elmélyülő tevékenységben mély élményt jelentő táborokat szervezni.  A napi foglalkozások a központi téma egy-egy dimenziója köré épülve arányosan és gyerekbarát módon tartalmaznak elméleti ismeretközlést, és mozgással, gyakorlatokkal összekapcsolt tapasztalati átélést. A központi téma mellett a táborok vallási jellege és a nyári táborozás pihenő jellege is megfelelően érvényesül. Tehát a szórakozás mellett szellemi fejlődést, vallási élményt, fegyelmet, kreativitást, testi ügyességet és kommunikációs készséget fejlesztő tevékenységek alkotják a napi programokat.

2. Amit hozni kell

Várfalva jól bejáratott helyszínünk. Felszereltsége alapszintű, de otthonos, megfelelő tisztálkodási, étkezési és szállás feltételekkel. A résztvevők lehetőleg hozzanak magukkal hálózsákot, vagy takarót. Ugyanakkor legyen náluk egy hétre való nyári ruha, ám hozzanak magukkal melegebb öltözéket is. A táskából ne hiányozzon még egy pár könnyebb cipő, fürdőruha, pizsama, tisztálkodási felszerelés, valamint, ha a gyerek játszik valamilyen hangszeren, akkor azt is lehet hozni. Zsebpénzre csak minimális mértékben van szükség, egyszer megyünk ki a boltba vásárolni. A gyerekek hozhatnak maroktelefont magukkal, ám a telefonálási idő korlátozva van az ebédszünetre, valamint a vacsora utáni időre. Ha bármilyen gond történne, a táborvezetők azonnal értesítik a szülőket.

3. A táborvezetők

A gyerekekkel a tábor hetén 13 táborvezető foglalkozik. Többségük teológiai hallgató, néhányan önként jelentkezve alkotják a táborvezetők csapatát, amely minden esetben alapvető szakmai kiképzésen vett rész. A táborban több olyan személy is jelen van, akik igen gazdag táborozási tapasztalattal rendelkeznek. A legfőbb közvetlen felügyeletet az Egyház valláserkölcsi-nevelési előadótanácsosa gyakorolja, alulírott személyében.

4. Jelentkezés

A táborba 8–11 év közötti gyerekek jelentkezhetnek. Testvérek esetén a szülők hozzák meg az ésszerű döntést, hogy gyermekeiket külön küldik a korcsoportoknak megfelelő táborokba vagy együtt az általuk választott táborba. A korcsoportos bontás inkább irányadó mintsem kényszerítő, tehát a család akár a nyári program figyelembe vételével is dönthet egyik vagy másik tábor mellett.

A jelentkezés az előleg befizetésével történik, a gyermekek a szülő általi bejelentés sorrendjében kerülnek fel a VEN előadótanácsosnál levő listára.

5. Költség

A táborokat a MUE támogatja. Ez teszi lehetővé, hogy az egyéni hozzájárulás személyenként csak 200 lej legyen.  Ebből 50 lejt vissza nem térítendő előlegként a helyi lelkészhez vagy a VEN tanácsoshoz, a másik felét a táborba érkezéskor lehet befizetni.

6. Szállítás

A szállításról a szülők/egyházközségek gondoskodnak. Ennek költségtakarékos megszervzéséhez két módon járulunk hozzá: időben ismertetjük a lelkészekkel a földrajzilag közel eső települések jelentkezőinek névsorát, illetve közszállítás igénybevétele esetén a közeli állomásokról vállaljuk a résztvevők kiszállítását a tábor helyszínére. Ehhez természetesen előzetes egyeztetés szükséges.

7. Kötelezvény

A tábor sikere a résztvevő fiatalok és a táborvezetők együttműködésének függvénye. Táborvezetőként mi mindent megteszünk, hogy az élményteli és gyarapodást jelentő együttlét megfelelő fegyelem mellett valósuljon meg. Nem vállalhatunk azonban felelősséget a gyerekek és fiatalok azon viselkedéséért és tetteiért, amellyel a velük ismertetett és számonkért tábori szabályzatot megsértik. Kérjünk mindenkit, hogy ennek vállalásával jelentkezzenek a táborba!


Mindenkit szeretettel várunk!


További részletekért forduljanak bizalommal

Czire Szabolcshoz, az Egyház valláserkölcsi nevelési előadótanácsosához:

cziresza kukac yahoo.com