Támogatóink:

 
2017. 03. 15. Bálint Benczédi Ferenc - Ünnepi beszéd március 15-én Sepsiszentgyörgyön

Fotó: Péterfi Sándor„…mert nem azt keresem, ami a tiétek, hanem titeket magatokat. Mert nem a gyermekek tartoznak kincseket gyűjteni a szülőknek, hanem a szülők a gyermekeknek.(2Kor 12,14)

Tisztelt polgármester úr!

Tisztelt nagykövet úr!

Ünneplő testvéreim!

Minden nemzeti ünnepnek kettős arca van: egy, mely a múltba néz és egy, mely előre tekint a jövendőre. Minden nemzeti ünnep egyszerre vég és kezdet. Egy lezajlott esemény, egy, a mindennapok szürkeségéből, gondjából kiemelkedő kinyilatkoztatás, kivételes pillanat és az ebből az emlékezésből, szembenézésből merítkező új remény, új lendület.

Ebben a kettősségben és az apostoli szellemben szólítlak meg ma, március 15-én: nem azt keresem, ami a tiétek, amihez jogotok és jussotok van – az ősök örökségét, hitét, vérét, áldozatát, lendületét, hanem titeket kereslek – a jog és juss haszonélvezőit, megélőit, éltetőit. Nem az ifjúság forradalmi lendületét, hanem az eke szarvát megfogó és a barázdába beálló ember öntudatos hitét és munkáját keresem az Úr 2017-ik esztendejének márciusában, e közös együttlétben, mely jóllehet az ünnepből táplálkozik, de túlmutat azon. Tovább...

2017. 03. 14. Egyetemes énekvezér-továbbképző tanfolyam

A Magyar Unitárius Egyház 2017-ben is megtartja egyetemes énekvezér-továbbképző tanfolyamát Marosvásárhelyen, a Bolyai téri Unitárius Egyházközség templomában.  A továbbképzőre március 24-én és március 25-én (péntek déltől szombat délig) kerül sor. Az egyház alkalmazásában lévő énekvezérek számára a részvétel kötelező. Tovább...

2017. 03. 13.

 

2017. 03. 10. Összehangoló - házassági felkészítő

Nem jó az embernek egyedül lenni, mondja a bibliai tanítás. Az embernek, a nőnek, a férfinak azért jó, ha van párja, mert a házasságban biztonságot és bátorítást talál önmaga megvalósításához és kiteljesedéséhez.

Sok a rossz házasság, sok a válás, halljuk a köznapi kommentet és utána az összegző következtetést: nem kell házasságot kötni, mert az régimódi, korlátozza az egyént a kibontakozásban, megfosztja a tapasztalni vágyót a sok izgalmas tapasztalattól.

Jó házasságban élni a legnagyobb öröm. Jó házasságban azok a párok tudnak élni, akik kiegyensúlyozzák, kielégítik és gyarapítják egymást testileg, lelkileg, szellemileg. Azok a párok élnek jó házasságban, akik támogatják egymás kibontakozását szenvedélyes szerelemmel és rendíthetetlen hűséggel, és akiket közös célok, álmok, örömök kötnek össze. Tovább...

2017. 03. 09. Együtt Isten völgyében - Bágyonban

2017. március 10-én, pénteken 18:00 órától, Bágyonban kerül sor az Együtt Isten völgyében közösségi alkalommal egybekötött istentisztelet-sorozat újabb alkalmára.

Az istentiszteleten Böjte Csaba ferences rendi szerzetes végzi a szolgálatot. Ezt követően a meghívott a Dévai Szent Ferenc Alapítvány elnökeként beszél tevékenységéről.

A begyűlt perselypénzt a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak lesz felajánlva az árva gyermekek megsegítésére.

2017. 03. 08. LángÓl unitárius ifjúsági istentisztelet - Rácz Norbert: Káprázat és csoda

 

2017. 03. 07. Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről

A Dicsőszentmártoni Unitárius Egyházközség 2017. február 12-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Küküllői Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 13/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Dicsőszentmártoni Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 36.§ (2)-e értelmében a Püspöki Hivatal az egyházközség felkérését jelen irattal a lelkészi kar tudomására hozza. Tovább...


2017. 03. 03. Szent-Iványi Ilona - Hajnali gondolatok

 

2017. 03. 01. Dokumentumfilm készült a 120 éves Protestáns Teológiai Intézetről

A Sapientia EMTE és a Dunatáj Alapítvány közreműködésével készült dokumentumfilm a 120 éves Teológiai Intézet múltját és jelenét mutatja be. A filmet a magyar Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Médiatanácsa támogatta.


2017. 02. 28. Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedő - versenyfelhívás

A kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Phoenix Könyvesház tizenhetedik alkalommal szervezi meg a hagyományos Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedőt, 2017. április 7-9. között.
Az idei tematikát Béke van a szívemben címmel határoztuk meg. Elsősorban azt szeretnénk megragadni, hogy a világban körülöttünk zajló békétlen, olykor embertelen, erőszakos eseményekhez és értékválsághoz hogyan lehet úgy viszonyulni, hogy lelki békénkben önazonosak maradjunk.
Kötelező versként Radnóti Miklós: Himnusz a békéről című versével kell készülniük a versenyzőknek. Szabadon választott magyar vagy világirodalmi alkotás: a témához illeszkedő modern vagy posztmodern vers, versrészlet. Tovább...

12345678910...