Támogatóink:

 
2017. 06. 06. Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál - 2017. június 7-12.
A Kolozsváron tevékenykedő unitárius egyházközségek, oktatási intézmények, valamint civil szervezetek közreműködésével idén is megszervezésre kerül a Nyitott kapuk a kolozsvári unitáriusoknál nevű rendezvénysorozat, amely az unitarizmushoz közel áll, de egyetemesen elfogadott tárgyi és szellemi értékek bemutatását célozza meg. Az idei, június 7–12. között zajló rendezvénysorozat az 500 éves protestáns reformáció jegyében zajlik, ami azt jelenti, hogy a tevékenységeinek központi része ezen Európát meghatározó szellemi irányzat értékei köré csoportosul. Természetesen, a korábban megjelölt témák mellett - szokás szerint - alkalom adódik a szórakozásra, ismerkedésre, valamint a felkínált kulturális programok élvezésére. A rendezvény részletes programterve itt olvasható.


2017. 06. 03. Pünkösdi pásztorlevél


”amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen”
(Ap Csel 2,1).

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Az Apostolok Cselekedetei írója így vall az ünnepről: ”amikor eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen”(Ap Csel 2,1). Ez a vallomás a jelenben elő ember számára szinte hihetetlennek hangzik. Hol vagyunk mi ettől, mai keresztények?  Hiszen azt látjuk és tapasztaljuk nap, mint nap, hogy ebben a széttöredezettségben ritkán, nagyon ritkán tudunk mi együtt lenni és együtt gondolkozni.

Hangoztatjuk ugyan a keresztény egységet, de közben minden keresztény felekezet a maga igazságát emeli ki a többi ellenében. Egymás fölé vagy egymás elé akarjuk igazságainkat helyezni, feledve a Mester tanítását, figyelmeztetését. Soha nem volt ekkora igénye a keresztény embernek az egységre, mint a jelenben. Külső és belső erők, egyéni, gazdasági és politikai érdekek egymásnak feszülve morzsolnak fel, vernek szét közösséget, családot, nemzetet. Tovább...


2017. 05. 24. Unitárius irodalmi pályázat 2018

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsa a 2018-as emlékév alkalmából nyílt pályázatot hirdet szépirodalmi alkotások (vers és próza) létrehozására.

A szépirodalmi alkotások témája: az unitárius egyház múltja és jelene, unitárius személyiségek, kiemelkedő események vagy bármely más olyan téma, amely tükrözi az unitárius hitelveket, eszmeiséget, értékeket.

Megfelelő esztétikai értéket képviselő, nyomtatásban és elektronikusan közzé nem tett, eredeti alkotásokat várunk. Egy pályázó legtöbb 3 verssel, 2 prózai és 1 drámai művel pályázhat. A prózai művek terjedelme max. 40 000 leütés lehet.

A pályázatra beérkezett és a zsűri által arra javasolt művekből a pályáztató önálló kötetet szándékszik kiadni. Tovább...


2017. 05. 17. Balázs Ferenc-emlékkonferencia és ünnepi megemlékezés

2017. május 26–27-én „Jövőnek magját hordozom” címmel emlékkonferenciára és ünnepi megemlékezésre kerül sor Balázs Ferenc halálának 80. évfordulóján. A Magyar Unitárius Egyház, a Mészkői Unitárius Egyházközség, a Kolozsvári Magyar Történeti Intézet, valamint a lakiteleki Népfőiskola Alapítvány szervezésében tartott kétnapos konferencia és ünnepség helyszínei Kolozsvár és Mészkő.

A május 26-i emlékkonferencia előadásai Balázs Ferenc sokrétű munkásságát, illetve szellemi örökségének utóéletét kívánják felidézni. A kulturális műsorral és állófogadással záruló konferencia Kolozsváron zajlik.

Május 27-én, de. 10 órától kezdődik a mészkői program a helyi unitárius templomban. Az istentiszteleti és ünnepi megemlékezés után a helyi unitárius temetőben kopjafaavatásra kerül sor Balázs Ferenc sírjánál. Az ünnepség szeretetvendégséggel zárul. Tovább...


2017. 05. 16. Restaurált gótikus falképek Sepsikilyénben

A sepsikilyéni unitárius templom egyike azoknak a középkori templomoknak, amelyek falain még látható a Szent László-legenda. A műemlék északi falának teljes hosszában a legenda jelenetsorának a restaurálása nemrégiben fejeződött be a Teleki László Alapítvány koordinálásában, a külhoni magyar műemlékek felújítását segítő Rómer Flóris Terv keretében. A 13. századi eredetű templom gótikus falképei a hajó külső és belső falain láthatóak. A műemlék átfogó helyreállításának keretében a falképeket konzerválták, esztétikai kiegészítésük, restaurálásuk azonban csak most valósulhatott meg. A képek helyreállítását a marosvásárhelyi Apsis Kft., Kiss Lóránd falképrestaurátor végezte. A falképek ünnepélyes átadása május 17-én 17 órától lesz. Köszöntőt mond Bálint-Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke, Antal Árpád, Sepsiszentgyörgy polgármestere, dr. Hanvay Dávid, a Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság, Kulturális Fejlesztési Főosztály főosztályvezetője,  dr. Diószegi László, a Teleki László Alapítvány igazgatója. A templom és a falképek helyreállításáról előadást tart Jánó Mihály művészettörténész és Kiss Loránd falképrestaurátor. Fellép a Codex együttes.


2017. 05. 15. Amikor robban az örömbomba (Unitárius művészek hitről és szabadságról)

Lehetséges-e alkotás, szakralitás, szentség, a tökély megragadása hit nélkül? – kérdezte Kovács István unitárius lelkész képzőművészektől, színművészektől, ők pedig azt válaszolták: nem. Az alternatív istentiszteletként is nevezett, emberi és művészi mélységekbe tekintő beszélgetést a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség szervezte a Hit és szabadság napok című, igen sokszínű − gyermekprogramokat, bibliaolvasó maratont, koncerteket egyaránt tartalmazó − hétvégi rendezvény részeként.

A megyeszékhelyi Szimpla kávézó színpadán unitárius képzőművészekkel és  színművészekkel beszélgetett szombaton Kovács István. Délután Péter Alpár és Ütő Gusztáv, majd az esti színházi előadás után Kónya-Ütő Bence, Nemes Levente és Pálffy Tibor vallott hitről és szabadságról, hitelességről és alázatról, alapos betekintést nyújtva alkotói világukba.  Tovább...

Háromszék

2017. 05. 15. Unitárius ifjúsági műsor 2017.05.14-i adás - MTVA

 

 

2017. 05. 14. Összehangoló találkozás

Fotó: Rácz MáriaAz Összehangoló házassági felkészítő program eddigi működésének kielemzése, a problémákra való közös megoldáskeresés és a program további működésének, illetve kibővítésének továbbgondolása céljából tartottak találkozót 2017. május 13-án, Homoródszentpéteren. Az egynapos találkozó alatt a résztvevők megosztották egymással élményeiket, tapasztalataikat és ötleteiket a házasságra való felkészítésről és a házasságápolásról.

Rácz Mária

2017. 05. 10. Hitélet: árkosi unitárius gyülekezet – 2017. május 7.

 

2017. 05. 09. Családok hete Brassóban

A Brassói Unitárius Egyházközségek szervezésében május 6-14. között kerül megszervezésre a Családok Hete rendezvénysorozat Brassóban.
A színes programkínálatot felölelő hét fő célja felhívni a figyelmet a család fontosságára, mely a közösségi életünk alappillére.

Május első hétvégéjén a Székelyföldi Legendárium bemutatójával, valamint az Anyák napjával indult a rendezvény, mely a családok nemzetközi napja előtti vasárnap, május 14-én zárja kapuit. A programok hétköznaponként 18 órától kezdődnek és az Unitárius Gyülekezeti Központ két termében párhuzamosan zajlanak: előadások és kerekasztal beszélgetések a felnőtteknek, valamint gyerekprogramok a kicsiknek.

A felnőtteknek szóló programok témái: gyerek a családban, vegyes házasság, helyi termék és a család egészsége, a nagycsalád szépsége, az apa szerepe a családban. A kicsiket játszóház, népmese klub, kézműves tevékenységek és gyerek táncház várja. Tovább...

12345678910...