Támogatóink:

 
2017. 08. 03. Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről - Lupényi Unitárius Egyházközség

A Lupényi Unitárius Egyházközség 2017. július 9-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Kolozs-Tordai Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 62/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Lupényi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni. Tovább...

2017. 07. 25. III. Gyergyói-medencei Unitárius Gyerektábor

A Gyergyószentmiklósi Unitárius Egyházközség az unitárius és az érdeklődő más felekezetű gyerekek számára idén is szervez gyerektábort július utolsó hetén, július 24-30. között. A tábor helyszínéül az egyházközség imaháza és udvara szolgál. A gyerektábor napközbeni tevékenységeket nyújt, az éjszakákat a gyerekek otthon töltik.  Tovább...


2017. 07. 13. A XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia zárónyilatkozata

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7-9. között Vargyason szervezte meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát. A rendezvényen az ODFIE helyi egyleteinek képviseletében, illetve a központi szervező csapat tagjaiként 200 fiatal vett részt. A konferencia a következő programrészekből állt: istentiszteletek, áhítatok, előadások, műhelymunkák, valamint szórakoztató programrészek. A konferencia záró mozzanataként kopjafát avattunk. Tovább...


2017. 07. 13. Tájékoztatás lelkészi állás püspöki rendelkezéssel való betöltéséről

A Désfalvi Unitárius Egyházközség 2017. június 18-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Küküllői Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 53/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal tájékoztatja a lelkészeket, hogy a Désfalvi Unitárius Egyházközség lelkészi állását az egyházközség közgyűlése püspöki rendelkezéssel kívánja betölteni. Tovább...


2017. 07. 12. Várfalvi unitárius tábor, 2017 - MTVA

 

2017. 07. 12. XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia - Vargyas, 2017. július 7–9 - MTVA

 

2017. 07. 05. Hitélet: Székelyderzs – Erdélyi Magyar Televízió, 2017. július 2.

 

2017. 07. 04. Főtanács – 2017

A Magyar Unitárius Egyház legfőbb döntéshozó és felügyelő hatósága, a Főtanács 2017. július 7-én ülésezik Kolozsváron.

A Főtanács ülése 10 órától ünnepi istentisztelettel kezdődik a Kolozsvár- belvárosi templomban, melyen a szószéki szolgálatot Máté Ernő, a Dél-Dunántúli unitárius szórványegyházközség lelkésze végzi, az énekvezéri teendőket pedig Kiss Erika kolozsvári énekvezér látja el.

A munkálatok rendjén sor kerül szolgálati eskütételre, a közelmúltban elhunytakról való megemlékezésre, egyházszervezeti határozathozatalra, valamint választásra a Nyugdíjintézet Tanácsa és a Középfokú Fegyelmi Bíróság megüresedett egy-egy helyére.  A Főtanács az elmúlt év egyházkormányzati munkáját összegző jelentések értékelésével folytatódik. Tovább...

2017. 07. 03. Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

A Magyar Unitárius Egyház újabb nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázat első fordulójának első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás.

Bővebb információ: az alábbi hivatkozáson.

2017. 07. 03. XLI. Unitárius Ifjúsági Konferencia - Vargyas, 2017. július 7–9.

A magyar unitárius ifjúság és más felekezetű, szabadelvűen vallásos fiatalok szervezeteként működő Országos Dávid Ferenc Ifjúsági Egylet (ODFIE) 2017. július 7-9. között Vargyason szervezi meg a 41. Unitárius Ifjúsági Konferenciát.

A konferencia a reformáció jegyében zajlik, mottója Légy Te a következő Reformátor.

Az előreláthatólag 200 fős részvételű konferencia programtervét itt lehet elolvasni.

További információk olvashatóak a rendezvény honlapján: http://konferencia.odfie.hu

12345678910...