Támogatóink:

 
2017. 04. 10. Unitárius magazin - 2017.04.09-i adás

 

2017. 04. 08. Székely Kinga Réka: Áldott bevonulás

Az előtte menők és akik kísérték, ezt zengték : Hozsánna! Áldott aki az Úr nevében jön! (Mk 11, 9)

Kedves testvéreim!

Ijesztő és felemelő bevonulásoktól terhes és szép az emberi történelem. Szinte úgy is fogalmazhatunk, hogy a történelem nem más, mint a bevonulások változatos és hosszú sora, s ha jól belegondolunk a jelenkori történelembe, a most zajló háborúkba, akkor keserű szájízzel kell levonjuk a következtetést, ma sincs másképp. Ma is bevonul egy-egy katonaság, egy-egy elszánt, harcra kész csapat különböző településekre. Aki bevonul, az teret hódít, meggazdagít vagy leigáz. A bevonulás az erő jelképe, mert aki bevonul, az uralkodik. Aki bevonul, az nem kér engedelmet a helyi uralkodótól, hogy bevonulhat-e, aki bevonul, az birtokában van az erőnek, a hatalomnak.

Nemzetünk közelmúltjának történelmében, az egy Horthy Miklós-féle bevonulást kivéve, csupa megszégyenítő bevonulásnak voltunk az elszenvedői. A 20. századi román és a szovjet bevonulások fájdalmat és szegénységet hagytak maguk után.Tovább...

2017. 04. 07. XVII. Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedő

Április 7-9. között a kolozsvári János Zsigmond Unitárius Kollégium és a Phoenix Könyvház 17-ik alkalommal szervezi meg az Atlantisz harangoz országos versmondó vetélkedőt, melyre idén az ország tíz megyéjéből 53 líceumi versmondó diák jelentkezett be.

Az idei tematikát Béke van a szívemben címmel határozták meg a szervezők. Kötelező versként Radnóti Miklós: Himnusz a békéről című versével kell készülniük a versenyzőknek. Szabadon választott magyar vagy világirodalmi alkotás: a témához illeszkedő modern vagy posztmodern vers, versrészlet.

Az esemény részletes programja itt olvasható.


2017. 04. 06. Pályázati hirdetés

A Székelyudvarhelyi 1. sz. Unitárius Egyházközség 2017. február 26-án tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Székelyudvarhelyi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 122/2017 sz. felterjesztése alapján, a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek. Tovább...

2017. 04. 04. Hitélet: unitárius énekvezérek között – 2017. április 2.

 

2017. 04. 03. XX. Tavaszi Szél Konferencia

Az Országos Doktorandusz Szövetség 2017. március 31-április 2. között a Miskolci Egyetemen rendezte meg a XX. Tavaszi Szél Konferenciát.

A Magyar Unitárius Egyház képviseletében idén négy lelkész vett részt és tartott előadást a rangos nemzetközi, tudományos multidiszciplináris konferencián.

A Történelem- és politikatudományi szekcióban Lakatos Sándor Görög katolikus kisebbség az udvarhelyszéki Homoródszentmárton népesedéstörténetében, a Hittudományi szekcióban Rácz Norbert Zsolt Adalékok a német idealizmus unitárius recepciójához, Sándor Szilárd A normatív és relacionális etikai szemléletről, Lakatos Csilla Vallásosság és párkapcsolati működés címmel tartott előadást.

A konferencián lehetőség nyílt betekintést nyerni a teológia és társtudományok témájában a Kárpát-medencében jelenleg zajló doktori kutatásokba, valamint tudományos kapcsolatok kialakítására.

2017. 03. 31. Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

A Magyar Unitárius Egyház nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja az Erdélyi Országgyűlés 1568. január 13-án, Tordán hozott vallásügyi határozatának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. május 2.

Bővebb információ: az alábbi hivatkozáson.

2017. 03. 23. Nemzetközi Unitárius Vasárnap

2014-ben az Egyházi Képviselő Tanács elnöksége a nemzetközi unitárius közösség ünnepnapjává nyilvánította március utolsó vasárnapját.

A korai huszadik század egyik gyakorlatának újjáélesztéseként, a Nemzetközi Unitárius Vasárnap megünneplése lehetőséget teremt a magyar unitárius emberek számára arra, hogy a világon máshol élő unitáriusok közösségének valóságát megérezze, és általa saját unitárius‎ öntudatát erősítse. Az Unitárius Univerzalista Nemzetközi Tanács (ICUU) ernyője alatt manapság összesen mintegy félmillió unitárius él közel harminc ország különböző kultúrájában, akiket egybekapcsol a közös, illetve hasonló értékeink iránti kötődésünk.

A Magyar Unitárius Egyház  2017. esztendőben a Nemzetközi Unitárius Vasárnapot március utolsó vasárnapján, 26-án ünnepli. Az ünneplés tematikája az idén a Fülöp-szigeteki Unitárius Egyház, a fejlesztési projektjeikhez való hozzájárulás formájában. Tovább...

2017. 03. 21. Ünnepi unitárius istentisztelet közvetítése Nyárádszentmártonból március 15. alkalmából

 

2017. 03. 20. Virtuális Bolyai Egyetem – Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem) Európa élvonalában és/ vagy a szokásos megkésettségben

A márciusi VBE meghívottja, Balázs Mihály (Szegedi Tudományegyetem) Európa élvonalában és/ vagy a szokásos megkésettségben címmel tart előadást.

Bár a reformáció emlékévének még csak a kezdetén vagyunk, kirajzolódni látszanak a magyarországi és erdélyi megnyilatkozások fő tendenciái. Az előadás első része azt mutatja be, hogyan viszonyulnak ezek a külföldi, főleg németországi megközelítésekhez. A figyelem középpontjában természetesen az áll, helyet kapnak-e a szélesebb közönséget is célba vevő kiadványokban, s ha igen, milyet a kelet-közép-európai, s ezen belül az erdélyi reformáció fejleményei. Ezt követően az erdélyi kibontakozás néhány sajátosságával érzékelteti, hogy markánsabb jelenlétünk az európai fejlemények árnyaltabb megítéléséhez is hozzájárulhatna. Szó esik az ennek elérését megnehezítő akadályokról is.

Időpont: 2017. 03. 21. (kedd), 18 óra
Helyszín: Babeş-Bolyai Tudományegyetem Főépülete (Farkas/M. Kogălniceanu u. 1. sz.), Victor Marian terem (II. emelet)

12345678910...