Támogatóink:

 

 
2017. 06. 22. Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

A Magyar Unitárius Egyház újabb nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázat első fordulójának első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás.

Bővebb információ: az alábbi hivatkozáson.

2017. 06. 22. Tanévzáró istentisztelet

A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara vasárnap,június25-én tartja tanévzáró istentiszteletét a belvárosi unitárius templomban 11 órától. A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.

Délután 6 órától kerül sor a tanévzáró ünnepségre a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

2017. 06. 20. Pályázati kiírás a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatói állásának betöltéséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzésére

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala a Tanügyminisztérium által meghirdetett igazgatói versenyvizsgára jelentkezőknek pályázatot ír ki az egyházi beleegyezés megadása céljából.

A versenyvizsga a pályázók középtávú menedzsmenti terve, valamint az állás elfoglalásához a Tanügyminisztérium által kért szakmai iratcsomó értékelése alapján történik (1. sz. melléklet).

A versenyvizsga bizottság a pályázatok értékelése alapján a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának (EKT) javaslatot tesz az egyházi beleegyezés megadására. Az EKT, rendkívüli esetben az EKT Elnöksége, a versenyvizsga bizottság javaslata alapján dönt az egyházi beleegyezés megadásáról. Tovább...

2017. 06. 14. IV. Libáni Közösségi Napok

Fotó: Török ZoltánKözösségi, gyülekezeti találkozás alkalmáért, együttlétként újra Libáni Közösségi Napokat tartanak a gyergyói unitáriusok. Egy csodás helyszínen, a természet ringató ölében, a Székely család libáni nyaralójánál, az főúttól távol, a világ zajai elől elbújva.

Négy évvel ezelőtt egy nőszövetségi pályázat eredményeként a „külső-belső harmónia” közös megéléséért kirándultak el elsősorban a nőszövetség tagjai Libánba, majd a gondviselés úgy adta, a vasárnapi istentiszteletet is ott tarthatták a férfiak, gyülekezeti tagok és a beszolgáló lelkész jelenlétében. Tovább...

Tőkés-Bencze Zsuzsánna