Támogatóink:

 

 
2017. 10. 01. A protestantizmus fél évezredes fennállását ünnepelték Kolozsváron

Fotó: Kiss GáborTöbb ezren ünnepeltek Kolozsváron a reformáció 500. jubileuma alkalmából az erdélyi protestáns egyházak által szervezett központi rendezvényen. A Farkas utcai templomban tartott hálaadó istentiszteleten közel 600 igehirdető és ugyanennyi gondnok, presbiter vett részt. Az ünnepet a felújított 122 éves Protestáns Teológiai Intézet épületének újraavatásával folytatták, ahol leleplezték Szász Domokos egykori püspök mellszobrát, valamint megnyitották az Erdélyi Református Múzeum és a teológiai intézet új sportpályájának kapuit. (...)

Az ünnepi köszöntők sorát Bálint Benczédi Ferenc, a Magyar Unitárius Egyház püspöke indította. Kijelentette: „az isteni gondviselés, az evangéliumi tanítás, a pásztorok és hívek áldozatos munkája, a keresztyén testvérfelekezetekkel való kölcsönös tisztelet és eredményes együttműködés segítette és segíti ma is egyházunkat népünk és híveink szolgálatában.” Elmondta, az unitárius egyház számára a reformációra való emlékezés nemcsak a reformátorok tettei előtti tisztelgést jelenti. „Valljuk és tehetségünk szerint munkáljuk is a bennünk és közöttünk jelenvaló és eljövendő Isten országát. Az örök élet részeseiként hitünkkel és cselekedeteinkkel törekszünk igazolni Isten megismerésének és a Jézusi tanítás megélésének igazságát egyéni és közösségi életünkben” – szögezte le a püspök. Tovább...

Forrás: Reformatus.ro


2017. 09. 23. Meghívó - Reformáció 500

„a jövő nemzedéknek is elbeszéljük az Úr dicséretét, hatalmát és csodáit”

Zsolt. 78,4

Tisztelt lekipásztor és presbiter testvéreink,

Isten iránt való hálaadással tekintünk vissza a reformáció kezdete óta eltelt 500 esztendőre, és hirdetjük, hogy továbbra is felvállaljuk a reformátorok örökségét. Isten nagyságos akarata és irgalma ajándékaként az 500 éves protestáns család tagjai lehetünk; ugyanakkor engedelmes szívvel és örömmel valljuk és vállaljuk mindazokat a feladatokat és szolgálatokat, amelyek ebben a nagy és szent közösségben reánk várnak. Tovább...

2017. 09. 22. Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 2017. szeptember 28-án és 29-én Reformáció – eszmék, értékek, váradalmak címmel ünnepi konferencia keretében emlékezik meg az 500 éves reformációról.

A konferencia előadásai a reformáció eszméinek az európai és hazai művelődésre gyakorolt hatására kívánják ráirányítani a figyelmet, egyfelől a teológiai gondolkodás és teológiaművelés területén, másfelől a filozófia, az irodalom, a képzőművészet és a zene területén. A konferencia programja itt olvasható.

2017. 09. 22. Végtelen határok…

A Reménység Alapítvány és a Gondviselés Segélyszervezet közös szervezésében augusztus 2-án nyolc fogyatékkal élő személy és nyolc segítő indult útnak Kolozsvárról, hogy két nap alatt gépkocsival meghódítsák a Déli-Kárpátok magas hágóit. Az 1000 km-es út nem kisebb látványosságokat foglalt magába, mint a Transalpina és a Transzfogaras lélegzetelállító útja.

Nyári kalandorok ezrei veszik célba a Déli-Kárpátok legkönnyebben megközelíthető látványosságait, a csupán nyáron és kora ősszel látogatható Transzfogaras és Transzalpina országutakat.Tovább...

2017. 09. 21. Harangszentelés Nyárádszeredában

Szeptember 21-én, csütörtökön délután 6 órai kezdettel a nyárádszeredai unitárius templomban a helyi Deák Farkas Általános Iskola diákjai Ferencz Örs tanár vezetésével, 22-én, pénteken pedig az Imreh Jenő mezőkölpényi református lelkész által irányított ifjúsági zenekar lép fel az őszi hálaadás előtti zenei áhítat alkalmával. Szeptember 23-án, szombaton délelőtt 11 órától harangszentelési szertartásra kerül sor Bálint Benczédi Ferenc püspök szolgálatával, valamint a Duxbury UUCH testvérgyülekezetből érkező és hollandiai vendégek részvételével.