Támogatóink:

 
2017. 04. 19. Alkalmi szociális szálláslehetőség

A Gondviselés Segélyszervezet és az érintett egyházközségek négy erdélyi városban ingyenes szálláshelyet biztosítanak rászoruló betegeknek és/vagy kísérőiknek, akik műtétre, egészségügyi vizsgálatra vagy kezelésre érkeznek.

Az alkalmi igénylésekkel a következő személyekhez lehet fordulni:

Kolozsvár: Vagyas Attila (0740133027);

Marosvásárhely: Kiss Matild (0365449315);

Brassó: Andrási Erika (0787584862);

Csíkszereda: Solymosi Alpár (0742153716).

A szálláshelyek címe:

Kolozsvár: Brassai Sámuel utca 4. szám (a belvárosi unitárius templom szomszédságában);

Marosvásárhely: Dávid Ferenc tér 1. szám (a kövesdombi unitárius templomépületben található vendégház);

Brassó: Victor Babeș utca 1. szám (az unitárius templom melletti vendégház);

Csíkszereda: Szász Endre utca 19. szám (az unitárius templom melletti vendégház).


2017. 04. 15. Bálint Benczédi Ferenc: Hiszem az örök életet

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Húsvét a keresztény világ nagy ünnepe, bár az ünnep időpontját illetően a Jézus tanítását őrzők világa két részre szakadt: keleti és nyugati kereszténységre. Ez azonban nem csökkenti az ünnep jelentőségét, mert húsvét üzenete ma is feltölti emberi életünket: megelevenít, biztat, reménységgel tölt el. A keresztények, együtt vagy külön, azt ünneplik, hogy Jézus kiszélesítette az ember látószögét, magasabb szintre emelte az ember életét; a szűk földi korlátok közé szorított ember előtt felmutatta az örökkévalóságot, az örök élet örömét, Isten ajándékát a benne hinni tudó embernek. Olyan magasságokat mutatott meg, és olyan magasságokba emelt bennünket, melyek eszményként a mában élő ember számára is utat mutatnak. Jézus nem a haragvó Istent békítette ki, hanem a gyarlóságaival, bűneivel vergődő embert emelte fel a szeretet Istenének magaslatára. Ezért húsvét a hit ünnepe, mely győzelemről, diadalról szól. Péter kételkedő döbbenettel hajol az üres sír fölé, s talán az a gondolat jut először eszébe, hogy hogyan lesz tovább, de lelkének teljes szeretetével vallja: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged”. (Jn 21,17) Tovább...


2017. 04. 11. Balázs Sándor kapta az EMKE Balázs Ferenc-díját

Fotó: Horváth LászlóÁprilis 8-án tartotta évi közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a kolozsvári Bánffy Palota Tonitza termében. A közgyűlést követő gálán került sor az EMKE díjak és díszoklevelek átadására.  A Balázs Ferenc-díjat Balázs Sándor magyarzsákodi unitárius lelkész kapta több évtizedes önzetlen közösségi szolgálatáért, a Romániai Falugondnokságok Szövetsége lélekmentő tevékenységének a megszervezéséért és működtetéséért. A laudációt Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök tartotta.

2017. 04. 10. Unitárius magazin - 2017.04.09-i adás

 

2017. 04. 08. Székely Kinga Réka: Áldott bevonulás

Az előtte menők és akik kísérték, ezt zengték : Hozsánna! Áldott aki az Úr nevében jön! (Mk 11, 9)

Kedves testvéreim!

Ijesztő és felemelő bevonulásoktól terhes és szép az emberi történelem. Szinte úgy is fogalmazhatunk, hogy a történelem nem más, mint a bevonulások változatos és hosszú sora, s ha jól belegondolunk a jelenkori történelembe, a most zajló háborúkba, akkor keserű szájízzel kell levonjuk a következtetést, ma sincs másképp. Ma is bevonul egy-egy katonaság, egy-egy elszánt, harcra kész csapat különböző településekre. Aki bevonul, az teret hódít, meggazdagít vagy leigáz. A bevonulás az erő jelképe, mert aki bevonul, az uralkodik. Aki bevonul, az nem kér engedelmet a helyi uralkodótól, hogy bevonulhat-e, aki bevonul, az birtokában van az erőnek, a hatalomnak.

Nemzetünk közelmúltjának történelmében, az egy Horthy Miklós-féle bevonulást kivéve, csupa megszégyenítő bevonulásnak voltunk az elszenvedői. A 20. századi román és a szovjet bevonulások fájdalmat és szegénységet hagytak maguk után.Tovább...