Támogatóink:

 
2017. 04. 27. Első protestáns országos olimpia Nagyenyeden

Április 24-26 között szervezték meg Nagyenyeden, a Bethlen Gábor Kollégiumban a protestáns felekezetek első országos olimpiáját. Erdély 13 megyéjéből 114 diák érkezett Nagyenyedre, hogy a vallás tantárgyversenyen megmérettessen. A protestáns egyházakat képviselő református, evangélikus és unitárius felekezetű fiatalok vetélkedőjét az Oktatási Minisztérium, a Fehér Megyei Tanfelügyelőség és a Nagyenyedi Református Kollégium szervezte.

Unitárius diákok eredményei:

I. díj: Czire Ráhel Orsolya, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Garfield Adrienne, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár, Nagy Norbert, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár


II. díj: Czire Hanga Debóra, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár; Grancea Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár


Dicséret: Kiss Boglárka Dalma, János Zsigmond Unitárius Kollégium Kolozsvár

Gratulálunk a díjazottaknak!

2017. 04. 25. Emlékművet avattak 1956 unitárius áldozatainak emlékére

Fohásszal emlékeztek 1956 unitárius áldozataira a Budapesti Unitárius Egyházközség tagjai. A 2017. április 22-i megemlékezésen Barabássy Somogy Örs szobrászművész alkotását mintegy száz hívő és vendég jelenlétében avatták fel az Egyházközség udvarán.

A megemlékezőket Kászoni-Kövendi József, az Egyházközség lelkésze köszöntötte, majd az emlékmű alkotója, Barabássy Somogy Örs szobrászművész mondott fohászt: imája emlékezés volt 1956 unitárius áldozataira, akiknek példájából erőt meríthet nemcsak a jelen, a jövő nemzedéke is. Szentiványi Ilona, a Magyarországi Unitárius Egyházkerület főjegyzője ünnepi gondolataiban a szabadság eszméjéről beszélt, úgy vélte: a magyarok számára oly fontos fogalom nem csupán az elnyomó hatalom, a zsarnokság alóli felszabadulást jelenti, számos esetben a döntés szabadságát is magában hordozza, majd megemlékezett 1956 ismert és ismeretlen áldozatairól. Tovább...

2017. 04. 19. Alkalmi szociális szálláslehetőség

A Gondviselés Segélyszervezet és az érintett egyházközségek négy erdélyi városban ingyenes szálláshelyet biztosítanak rászoruló betegeknek és/vagy kísérőiknek, akik műtétre, egészségügyi vizsgálatra vagy kezelésre érkeznek.

Az alkalmi igénylésekkel a következő személyekhez lehet fordulni:

Kolozsvár: Vagyas Attila (0740133027);

Marosvásárhely: Kiss Matild (0365449315);

Brassó: Andrási Erika (0787584862);

Csíkszereda: Solymosi Alpár (0742153716).

A szálláshelyek címe:

Kolozsvár: Brassai Sámuel utca 4. szám (a belvárosi unitárius templom szomszédságában);

Marosvásárhely: Dávid Ferenc tér 1. szám (a kövesdombi unitárius templomépületben található vendégház);

Brassó: Victor Babeș utca 1. szám (az unitárius templom melletti vendégház);

Csíkszereda: Szász Endre utca 19. szám (az unitárius templom melletti vendégház).


2017. 04. 15. Bálint Benczédi Ferenc: Hiszem az örök életet

Kedves unitárius híveim, keresztény testvéreim!

Húsvét a keresztény világ nagy ünnepe, bár az ünnep időpontját illetően a Jézus tanítását őrzők világa két részre szakadt: keleti és nyugati kereszténységre. Ez azonban nem csökkenti az ünnep jelentőségét, mert húsvét üzenete ma is feltölti emberi életünket: megelevenít, biztat, reménységgel tölt el. A keresztények, együtt vagy külön, azt ünneplik, hogy Jézus kiszélesítette az ember látószögét, magasabb szintre emelte az ember életét; a szűk földi korlátok közé szorított ember előtt felmutatta az örökkévalóságot, az örök élet örömét, Isten ajándékát a benne hinni tudó embernek. Olyan magasságokat mutatott meg, és olyan magasságokba emelt bennünket, melyek eszményként a mában élő ember számára is utat mutatnak. Jézus nem a haragvó Istent békítette ki, hanem a gyarlóságaival, bűneivel vergődő embert emelte fel a szeretet Istenének magaslatára. Ezért húsvét a hit ünnepe, mely győzelemről, diadalról szól. Péter kételkedő döbbenettel hajol az üres sír fölé, s talán az a gondolat jut először eszébe, hogy hogyan lesz tovább, de lelkének teljes szeretetével vallja: „Uram, te mindent tudsz, te tudod, hogy szeretlek téged”. (Jn 21,17) Tovább...


2017. 04. 11. Balázs Sándor kapta az EMKE Balázs Ferenc-díját

Fotó: Horváth LászlóÁprilis 8-án tartotta évi közgyűlését az Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület a kolozsvári Bánffy Palota Tonitza termében. A közgyűlést követő gálán került sor az EMKE díjak és díszoklevelek átadására.  A Balázs Ferenc-díjat Balázs Sándor magyarzsákodi unitárius lelkész kapta több évtizedes önzetlen közösségi szolgálatáért, a Romániai Falugondnokságok Szövetsége lélekmentő tevékenységének a megszervezéséért és működtetéséért. A laudációt Bálint Benczédi Ferenc unitárius püspök tartotta.