Támogatóink:

 

 
2017. 12. 01. Pályázati hirdetés

A Szovátai Unitárius Egyházközség 2017. november 12-én tartott közgyűlésének jegyzőkönyvi határozata, valamint a Marosi Unitárius Egyházkör Esperesi Hivatalának 181/2017. sz. felterjesztése alapján a Püspöki Hivatal pályázatot hirdet 2017. december 1-től kezdődően a lelkészi állás betöltésére.

A Magyar Unitárius Egyház lelkészeinek képesítéséről, választásáról és kinevezéséről szóló szabályzat 15. §-e, valamint 6.§ és 7.§ (1)-e értelmében pályázhatnak  és megválasztásra jogosultak: rendes lelkészek, segédlelkészek, a Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Karának lelkész-tanárai, lelkész-jellegű egyházi tisztségviselők és tisztviselők, lelkész-vallástanárok, ifjúsági és/vagy egyetemi lelkészek, kórházlelkészek, a szeretetszolgálat és szociális tevékenységek szervezésével megbízott lelkészek, az Egyház más működési területein szolgáló, sajátos munkakörű lelkészek és az átmeneti megbízatású lelkészek. Tovább...

2017. 11. 21. Megjelent a 2018-as évi Unitárius Falinaptár

A 2018-as esztendőre elkészült falinaptár az ünnepre új ruhát öltött: nem évfordulós templom, hanem Körösfői-Kriesch Aladárnak a vallásszabadság kihirdetését megörökítő festménye került rá. A szokásos évfordulós ismertető helyett a tordai országgyűlés vallási kérdésekben meghozott határozatának vonatkozó szövege olvasható.

A falinaptár megvásárolható az egyházközségek lelkészi hivatalaiban.

2017. 11. 20. Erdélyi Magyar Érték lett a vallásszabadság törvénye

A Magyar Unitárius Egyház kérésére felvették az Erdélyi Magyar Értéktárba az 1568-as tordai országgyűlésen megszavazott vallásszabadság törvényét.

A bizottság úgy döntött, hogy a felterjesztés kibővítése után benyújtja azt a Hungarikum Bizottsághoz, hangsúlyozta Hegedüs Csilla, az Erdélyi Magyar Értéktár Bizottság elnöke, az RMDSZ kultúráért felelős ügyvezető alelnöke.

„Az 1568-as országgyűlés Európában elsőként a tordai katolikus templomban hirdette ki a vallásszabadságot. Ez a momentum a Kárpát-medencei magyarság közös értéke, ezért reméljük azt, hogy a következőkben, a Nemzeti Értéktár után Hungarikummá is válhat” – fogalmazott Hegedüs Csilla. Tovább...

2017. 11. 16. Pályázati felhívás egyházi médiareferensi, marketing és kommunikációs munkakör betöltésére

A Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának Elnöksége pályázatot hirdet az egyházi médiareferensi, marketing és kommunikációs munkakör betöltésére.

A munkakör betöltőjének feladata a Magyar Unitárius Egyház médiatevékenységének megszervezése, valamint a belső egyházi és a külső világi közvélemény tájékoztatása.

A teljes munkaidős állásra felsőfokú végzettségű, szakmai gyakorlattal rendelkező, jó kommunikációs készséggel rendelkező, dinamikus személyek jelentkezhetnek. Az angol és a román nyelv ismerete előnyt jelent. Tovább...

2017. 11. 15. Püspöki Vizitáció a Bözödi Unitárius Egyházközségben

2017. november 18-19-én a Püspöki Vizitáció meglátogatja a Bözödi Unitárius Egyházközséget. A Vizitáció tagjai szombaton 16 órakor érkeznek az egyházközségbe, ahol helyszíni vizsgálatot tartanak és találkoznak az egyházközség vezetőségével.
Vasárnap, november 19-én a 11 órától kezdődő ünnepi istentiszteleten  Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi a szószéki szolgálatot és Kecskés Csaba esperes imádkozik.  A  Vizitáció tagjai a közgyűlés keretében számolnak be  a tapasztaltakról és fogalmazzák meg tanácsaikat, javaslataikat.