Támogatóink:

CONCURS PENTRU REALIZAREA MONUMENTULUI LIBERTĂŢII RELIGIOASE


Scopul proiectului

Realizarea unui monument în memoria Edictului Dietei de la Turda din 13 ianuarie 1568, care a promulgat libertatea religioasă.

Locul preconizat al monumentului

Locația propusă pentru ridicarea monumentului se află pe partea vestică a fațadei de sud a bisericii catolice din Turda (Piața Republicii nr. 1), într-un spațiu verde de formă trapezoidală, cu arbori înalți (anexa nr. 1 planul de amplasare; anexa nr. 2 documentația foto)

Criterii legate de operă

Opera trebuie să fie reprezentarea vizuală a idealului libertății religioase (anexa nr. 3 contextul monumentului: edictul libertății religioase;). Nu există criterii legate de forma și conținutul monumentului, se vor aprecia însă mai ales operele nonfigurative, create în spiritul unui limbaj artistic contemporan, care iau în considerare condițiile locului în care se dorește amplasarea monumentului (anexa nr. 4 criterii privind amplasarea monumentului). Monumentul trebuie să se integreze organic în mediul arhitectural și natural.

Materialul din care se efectuează monumentul poate fi ales liber, dar vor fi apreciate mai ales operele din metal (în special bronz și oțel) și piatră (în special gresie și marmură).

Opera trebuie să se încadreze în dimensiunea de 2–4 metri.

Alte informații legate de proiect

Biserica Unitariană lansează concurs deschis pentru conceperea proiectului și realizarea operei de artă.

La concurs pot participa artiștii care își asumă criteriile și condițiile concursului.

Alegerea proiectului câștigător va avea loc în două etape. Dintre proiectele depuse, întâi vor fi alese trei, dintre acestea fiind apoi nominalizată opera câștigătoare.

Data depunerii proiectelor: 31 iulie 2017.

(Proiectele se vor depune personal, la sediul Bisericii Unitariene din Cluj-Napoca, bld. 21 Decembrie 1989 nr. 9, sau vor fi trimise prin poștă (adresa de corespondență: 400105 Cluj-Napoca, C.P. 24, România).

Criterii privind depunerea proiectelor (criterii referitoare la conținut, documente necesare):

Proiect vizual: desen, fotografie, fotomontaj, colaj sau animație care prezintă opera în cel puțin patru vederi corespunzătoare celor patru direcții caracteristice (4 vederi), dintre care în cel puțin unul să fie figurate dimensiunile operei. Proiectele vor fi depuse în format A4.

Descrierea operei de artă: descriere detaliată a materialului și a tehnicii cu care este realizată opera, deviz estimativ, plan de derulare, în care se va lua în considerare data inaugurării monumentului: 15 noiembrie 2017.

Întrucât identitatea autorului operei de artă va fi ținută secret pe tot parcursul procesului de deliberare, proiectul depus nu poate să conțină nici un indiciu sau informație privind persoana autorului. În timpul procesului de deliberare proiectele depuse vor purta câte un număr fiecare.

Data preconizată a publicării rezultatelor și a prezentării proiectelor: 15 august 2017.

Documentele suplimentare ce se vor depune în cazul proiectelor câștigătoare:

Machetă: macheta M=1:5 proiectată pentru amplasamentul stabilit.

Deviz estimativ: cheltuielile detaliate ale proiectului.

Proiect vizual: din 3 perspective diferite, în format A3, precum și fotografie din cel puțin 4 perspective diferite, dintre care în una să fie precizate în mod expres dimensiunile operei (dimensiunile statuii și dimensiunile în ansamblu ale operei de artă)

Descrierea operei de artă: descriere precisă a materialelor și tehnicilor cu care se elaborează opera de artă.

Amplasarea: amplasarea statuii în desenul locației (vezi documentul atașat), în format A3

Plan detaliat de derulare a lucrărilor în funcție de realizare (termenul limită: 15 noiembrie 2017)

Termenul final de elaborare a operei de artă: 15 noiembrie 2017.

Premierea:
Autorul operei de artă care obține primul loc în prima etapă a concursului va fi premiat cu suma de 2.000 de euro, al doilea cu suma de 1.000 de euro, iar al treilea cu suma de 500 de euro. Opera de artă care va urma să fie realizată va fi selectată dintre cele trei proiecte câștigătoare.
Evaluarea proiectelor:

Proiectele depuse pentru concurs vor fi evaluate de către comisia alcătuită din reprezentanții Bisericii Unitariene și cei ai Breslei Barabás Miklós. Rezultatele concursului vor fi comunicate în scris tuturor participanților de către Biserica Unitariană.


Alte condiții:

Opera de artă va fi realizată numai în cazul unui concurs valid. În vederea efectuării operei de artă, Biserica Unitariană va încheia un contract cu autorul operei alese, ea urmând a fi realizată numai după încheierea contractului.

Organizatorii concursului își rezervă dreptul de a declara concursul fără câștigător.
Participanții sunt obligați să declare dacă proiectul operei de artă cu care participă la concurs a fost depus și la alte concursuri, sau dacă proiectul a fost realizat deja integral sau parțial.

Un autor poate depune mai multe proiecte.

Autorizațiile necesare amplasării monumentului vor fi eliberate de Administrația Locală a Municipiului Turda, cererea referitoare la acestea fiind inițiată de Biserica Unitariană, care va depune și celelalte solicitări administrative necesare.

Nu se vor lua în considerare proiectele operelor de artă care nu corespund cerințelor și criteriilor formale și de conținut ale concursului, și nici cele depuse după termenul specificat.

Informații suplimentare legate de concurs pot fi solicitate de la consilierul-referent Bálint Róbert Zoltán la adresa de e-mail fohatosagihivatal@unitarius.org sau la numărul de telefon +40-264-593 236 sau +40-747-087901.

Cluj-Napoca, 15 iunie 2017.

Reprezentantul Bisericii Unitariene din România

Ferenc Bálint Benczédi, episcop

 

Documentaţia concursului cu anexele aferente poate fi descărcat de aici.


 
2017. 06. 22. Pályázati felhívás a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására

A Magyar Unitárius Egyház újabb nyílt pályázatot hirdet a Vallásszabadság Emlékművének megvalósítására.

A pályázat célja a Tordai Országgyűlés 1568. január 13-án hozott vallásügyi ediktumának, a vallásszabadság törvénye kihirdetésének emléket állító nonfiguratív, kortárs művészeti nyelvezetnek megfelelő köztéri alkotás elkészítése.

A pályázaton olyan művészeti alkotómunkával foglalkozó természetes vagy jogi személy, képző- és alkotóművész, szobrász vehet részt, aki vállalja a pályázati kiírás feltételeit.

A pályamű benyújtásának határideje: 2017. július 31.

A pályázat első fordulójának első helyezettje 2000 euró, a második 1000 euró, a harmadik pedig 500 euró pályadíjban részesül. Az első három helyezett pályaműből kerül kiválasztásra a megvalósítandó alkotás.

Bővebb információ: az alábbi hivatkozáson.

2017. 06. 22. Tanévzáró istentisztelet

A Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara vasárnap,június25-én tartja tanévzáró istentiszteletét a belvárosi unitárius templomban 11 órától. A szószéki szolgálatot Bálint Benczédi Ferenc püspök végzi.

Délután 6 órától kerül sor a tanévzáró ünnepségre a Protestáns Teológiai Intézet dísztermében.

2017. 06. 20. Pályázati kiírás a székelykeresztúri Berde Mózes Unitárius Gimnázium igazgatói állásának betöltéséhez szükséges egyházi beleegyezés megszerzésére

A Magyar Unitárius Egyház Főhatósági Hivatala a Tanügyminisztérium által meghirdetett igazgatói versenyvizsgára jelentkezőknek pályázatot ír ki az egyházi beleegyezés megadása céljából.

A versenyvizsga a pályázók középtávú menedzsmenti terve, valamint az állás elfoglalásához a Tanügyminisztérium által kért szakmai iratcsomó értékelése alapján történik (1. sz. melléklet).

A versenyvizsga bizottság a pályázatok értékelése alapján a Magyar Unitárius Egyház Képviselő Tanácsának (EKT) javaslatot tesz az egyházi beleegyezés megadására. Az EKT, rendkívüli esetben az EKT Elnöksége, a versenyvizsga bizottság javaslata alapján dönt az egyházi beleegyezés megadásáról. Tovább...

2017. 06. 14. IV. Libáni Közösségi Napok

Fotó: Török ZoltánKözösségi, gyülekezeti találkozás alkalmáért, együttlétként újra Libáni Közösségi Napokat tartanak a gyergyói unitáriusok. Egy csodás helyszínen, a természet ringató ölében, a Székely család libáni nyaralójánál, az főúttól távol, a világ zajai elől elbújva.

Négy évvel ezelőtt egy nőszövetségi pályázat eredményeként a „külső-belső harmónia” közös megéléséért kirándultak el elsősorban a nőszövetség tagjai Libánba, majd a gondviselés úgy adta, a vasárnapi istentiszteletet is ott tarthatták a férfiak, gyülekezeti tagok és a beszolgáló lelkész jelenlétében. Tovább...

Tőkés-Bencze Zsuzsánna

2017. 06. 13. Balázs Ferenc unitárius lelkészre, íróra emlékezve - Erdélyi Magyar Televízió