Támogatóink:

2016.03.04. dr. Szent-Iványi Ilona Hiteles üzenet

„micsoda a halandó – mondom -, hogy törődsz vele, és az emberfia, hogy gondod van reá?” Zsolt 8,5

A király beszéde (The King’s Speech) című filmet pár éve mutatták be, 2011-ben 4 Oscar díjat kapott az alkotás. Végül is a fő kérdés, hogyan tud a dadogós VI. György angol király hitelesen megszólalni, egy nehéz történelmi pillanatban, a II. Világháború kirobbanásakor. A király felesége hosszas keresgélés után talál rá egy egyedi módszerekkel dolgozó ausztrál logopédusra, aki kitartó, következetes munkával meggyógyítja a királyt.

Hogyan tudjuk átadni hitelesen az üzenetet?

Ma is ez a legfontosabb kérdés. Kierkegaard ír le egy érdekes történetet egy dániai vándorcirkuszról. A falu szélén felvert cirkusz sátorban tűz üt ki az esti előadás előtt. A cirkusz igazgatója a már beöltözött bohócot küldi el a faluba, hogy hívjon segítséget, hozzanak vizet. A bohóc, hiába kiabál – minden erőlködése ellenére – próbálkozása sikertelen marad. Kineveti őt a falu népe. A cirkusz leég.

Hasonló ez a történet az egyház – világban betöltött - mai helyzetéhez. Sokszor nem tudja hitelesen átadni a titkot, az üzenetet, amit hordoz. Ebben a szekularizált világban a tanítvány, a prédikátor érzi hite védtelenségét, és saját hite mélyén a kételyt.

Hogyan szolgáljunk, hogyan folytassunk párbeszédet a minket körülvevő társadalommal?

Ha az átlag vasárnapi foghíjas templomi padsorokat nézzük, úgy tűnhet, hogy a közösségi vallásos élménytől sokan távol maradnak. Pedig Isten közösségre hívott el minket. Szűkebb és tágabb értelemben vett tanítványi közösségre. Isten szól az emberhez. Isten nem egy kényúr, egy néma kozmikus hatalom, hanem élő szabad személy, aki közli önmagát, megszólal, személyes kapcsolatba lép a hasonlatosságára teremtett emberrel. Isten baráti közösségbe hív minket. Bármilyen erőtlenek is vagyunk időnként, a mi feladatunk az örömhír továbbvitele.

Nyíri Tamás katolikus filozófus-teológus írta, hogy az egyház nem az emberiség színe-java, nemcsak a szentek gyülekezete. Sokszor messze vagyunk attól, hogy a föld sójának, meg a világ világosságának tekintsenek az emberek. Mégis, mulasztásai ellenére is egyedül az egyház hirdeti az evangéliumot. Az egyház mutat rá a reményteli jövőre.

Csak az kovácsolhat minket - ebben a sokszínűségben is – egységgé, hogy felismerjük a másik emberben Isten teremtményét, a felebarátot. Isten felelőssé tesz minket egymásért, a világért. Küzdenünk kell a közösségi életben is egy igazabb emberi életért.

„Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha szeretitek egymást.” Jn 13,35

Ámen.