Az unitárius énekeskönyv énekeiAz unitárius énekeskönyv énekei CD letölthető innen.


01. Sóhajtva vár - [0:57]

02. Isten szent házába bémegyek - [1:30]

03. Az Úrnak házában - [1:09]

04. Uram! Templomodba gyűltünk - [1:06]

05. Élő Isten, egybegyülünk - [1:44]

06. Teremtő nagy Isten - [1:16]

07. Ím bejöttünk, édes Atyánk - [1:24]

08. Kongva, bongva, bús harangszó - [1:38]

9.1. Szent templomodba, Istenünk - [1:42]

9.2. Oh, jöjj az Úrnak házába - [1:40]

10. Oh, jer, borulj le, bánatunk - [1:43]

11. Uram, te templomodba léptem - [1:27]

12. Ím bejöttünk templomodba - [1:28]

13. Buzgóságra szíveinket - [1:05]

14. Számadásra, bűnbánásra - [1:37]

15. Igaz Úristen - [1:44]

16. Megpihenni, megnyugodni - [1:26]

17. Istennek új énekeket - [0:51]

18. Magas mennyégben - [1:02]

19. A te népeidet - [1:24]

20. Hajlékodba, templomodba - [1:33]

21. Hozzád imádkozom - [1:23]

22. Szomorúan sóhajt szívünk - [1:32]

23. Világosság szent Atyja - [1:24]

24. Nagy Istenünk, tekints le ránk - [1:38]

25. Oh, jelenj meg, szállj közénk - [1:15]

26. Sóhajtásunk, búsulásunk - [1:20]

27. Szívünk szavát küldjük te hozzád - [1:53]

28. Uram, tehozzád kiáltunk - [1:22]

29. Oh, meg nem alvó szeretetnek - [1:28]

30. Halld, Uram, szíveink - [1:31]

31. Sorsod hagyd az Úrra - [1:32]

32. Szeretlek, Isten, véghetetlen - [1:46]

33. Mennyben lakó én Istenem - [1:36]

34. Hívogató harangszóra - [1:31]

35. Szállj föl, szállj, imánk - [1:11]

36. Szent Istenünk, feléd - [1:16]

37. Legyen kedves az áldozat - [1:08]

38. Isten! A roppant egeknek - [1:18]

39. Isten, halld meg szíveinknek - [1:22]

40. Oh, ki mindent látsz és értesz - [1:10]

41. Örök bíró, irgalmas Isten - [1:35]

42. Vedd fel igazságom - [1:59]

43. Adjunk hálát mindnyájan - [3:48]

44. Mennyben lakó hatalom - [2:53]

45. Egyetlenegy Istenség! - [2:51]

46. Örvendezzünk örömünkben - [2:29]

47. Szeret, imád, magasztal - [3:21]

48. Mi Atyánk, kit fenn - [3:01]

49. E szent napon örvendezzünk - [3:37]

50. Vidám szívvel, víg zengéssel - [3:56]

51. Dicsőséges Úr Isten - [4:53]

52. Mindenható fővalóság - [2:39]

53. Mindenható fővaló - [2:43]

54. Mindenható Isten - [2:41]

55. Hozzád jöttünk, Uram - [1:56]

56. Szent színed előtt állunk - [3:30]

57. Hozzád megyek, Uram - [3:57]

58. Mit remegsz, mért háborogsz - [3:03]

59. Téged kereslek könnyeimben - [6:23]

60. Gondviselő jó Atyám vagy - [4:00]

61. Csak tebenned, örök Isten! - [3:03]

62. Felséges Isten, hálát adunk - [2:19]

63. Téged illet, Úristen, végtelen dicséret - [2:08]

64. Téged dicsérlek - [1:44]

65. Uram, hol vagy? - [3:07]

66. Dicsérem én az Urat - [3:21]

67. Igaz felség, egyedül Úr - [1:20]

68. Oh, merre vagy, oh, merre térték - [3:25]

69. Ébredjetek fel, lelkeink - [2:47]

70. Ím, kinyíltak, híva hívnak - [2:43]

71. Még nem, még nem szeret - [3:01]

72. Oh, irgalmas és kegyelmes - [2:48]

73. Oh, simogasd meg gyötrött lelkemet - [2:25]

74. Jó Úristen, tekints hozzánk - [2:56]

75. Drága dolog az Úr Istent dicsérni - [3:13]

76. Örül mi szívünk, mikor ezt halljuk - [1:46]

77. Hatalmas Isten, győzhetetlen várunk - [5:02]

78. Teremtő Isten, bármily messze menjek - [2:19]

79. Kegyelmes Isten, kinek kezébe - [3:01]

80. Áldott napod, hogy felhozád - [2:27]

81. Magasra szárnyalj szívünk hangja - [2:08]

82. Dicsérlek tégedet - [2:39]

83. Oh, egyetlen egy Istenség - [3:41]

84. Atyánk, tehozzád járulunk - [3:01]

85. Uram, terhednek földi hordozóit - [2:36]

86. Jó Atyánk, az éjszakának - [2:06]

87. Éjnek, viharnak vége van - [2:08]

88. Szétáradt ismét szép napod - [2:19]

89. Áldjad én lelkem, minden érzelmem - [3:40]

90. Kegyes őrző pásztorom - [1:33]

91. Oh, nyisd ki, hajnal, rózsasátradat - [3:29]

92. Én orvosom, megtartó - [2:43]

93. Sebes szárnyon, mint rohan - [3:22]

94. Áldott Isten, napjainknak - [3:59]

95. Nő az árnyék, itt az este - [2:51]

96. Én Istenem, Te légy velem - [2:24]

97. Istenem, mi gyorsan tűnnek - [4:25]

98. Maradj velem, már nő az alkonyat - [2:30]

99. Ne küldd le még, Uram - [2:43]

100. Már az ég bealkonyul - [3:46]

101. Adjunk hálákat az erős Istennek - [2:56]

102. Két kezemet összetéve - [2:43]

103. Oh, mennyei kegyes Atyánk - [2:28]

104. Vétkeim halomra gyűltek - [4:38]

105. Téged várlak, én Istenem - [3:28]

106. Reménykedő szívvel - [3:48]

107. Irgalmazz, Úristen, immáron - [3:19]

108. Könyörülj, Úristen - [2:50]

109. Seregeknek hatalmas, nagy királya - [2:38]

110. Mindenható Úristen - [3:25]

111. Oh, én Uram, szabadító Istenem - [3:06]

112. Én Istenem, halld meg az én - [1:21]

113. Istenem, én benned bízom - [2:49]

114. Bocsásd meg, Úristen - [3:02]

115. Ne hagyj elesnem - [3:44]

116. Én bizodalmam - [2:52]

117. Oh, Úristen, árva lelkek kegyelmes Atyja - [1:52]

118. Adj már csendességet - [1:59]

119. Én nem perlek - [2:31]

120. Mindenható én Istenem - [0:50]

121. Határokon határokon kit sejt szívünk - [4:15]

122. Esztendők és idők, Úristen - [5:47]

123. Hozsánna! Jön, jön - [3:33]

124. Hallgassuk meg figyelmesen - [2:23]

125. Oh, Isten, ki a törődött szív - [4:25]

126. Bús harangszó hirdeti - [4:40]

127. Bús harangszó messze hangzó - [4:08]

128. Már régen azt beszélték - [2:14]

129. Élet-halál bírája - [3:19]

130. Áldott az Úr, oh, légyen áldott - [3:24]

131. Hajnal mosolyg az éj után - [2:47]

132. Feltámadott, feltámadott - [3:09]

133. Dicsőség néked, egy Isten! - [3:04]

134. Jézus él örökké - [3:17]

135. Dicséretet zengjen ajkunk - [1:55]

136. Fénylik a Nap fényességgel - [2:27]

137. Jézus, lelkünk nagy királya - [3:41]

138. Szent fiadnak, Istenünk - [2:30]

139. Egy, csak egy kútfő - [3:13]

140. Rengjen a föld bele - [3:13]

141. A pünkösdnek jeles napján - [3:08]

142. Csudálandók, Úristen - [4:17]

143. Bölcs Teremtő, Szent Úristen - [3:26]

144. Isten szent lelke, égi láng - [3:13]

145. Oh, lobbanj fel, szent pünkösd égi lángja - [2:55]

146. Édes Atyánk, örök Úr odafönt - [3:37]

147. Szálljon buzgó, szálljon forró - [4:03]

148. A Sionnal hegyén, Úristen - [3:19]

149. Isten, aki népedet - [2:52]

150. Isten országa eljő - [2:45]

151. Oh, te keresztény ember - [3:18]

152. Álmotokból ébredjetek - [2:49]

153. Ígéret beváltó, édes jó Atyánk - [3:26]

154. Istentől megáldott hívek - [1:55]

155. Jer, mindnyájan örüljünk - [0:51]

156. Úristennek szent fia - [3:30]

157. Napkeletre nézzetek - [3:35]

158. Magasra lendülj, hálaszülte ének - [3:38]

159. Oh, jertek ünnepeljünk - [2:45]

160. Karácsonyra virradtunk - [3:12]

161. Dicsőítünk és tisztelünk - [3:36]

162. A szeretet szent ünnepén - [4:16]

163. Pásztoroknak hirdeték - [4:20]

164. Az esztendők eljönnek s elenyésznek - [4:56]

165. Az esztendők eljönnek - [4:41]

166. Jer az Úrnak asztalához - [9:01]

167. Jer, jer, kicsiny sereg - [8:00]

168. Úr Jézusunk kérdezi - [6:56]

169. Szíved szól, hát higgy neki - [2:46]

170. Szent vagy, Isten, szent vagy - [3:06]

171. Gondviselő Szent Istenünk - [4:07]

172. Utat vágtál, az vagy, út vagy - [0:54]

173. Zengő nyelvem, szavam - [4:36]

174. Menjetek el Békével - [0:56]

175. Uram, bocsásd szolgádat el - [0:51]

176. Boldog, ki nem jár - [3:18]

177. Az én lelkem szép csendesen - [1:45]

178. Úr Isten, az én imádságom - [3:14]

179. Uram, ki búsulsz bűneim miatt - [6:10]

180. Oh, felséges Úr, mi kegyes Istenünk - [3:16]

181. Meddig felejtesz mindenestől - [3:43]

182. Te benned, szent Atyám - [3:52]

183. Én Istenem, én Istenem - [1:14]

184. Az Úr énnékem őriző pásztorom - [4:15]

185. Szívemet hozzád emelem - [3:35]

186. Nosza istenfélő hívek - [4:42]

187. Áldom az én szent Uramat - [3:00]

188. Haragodnak nagy voltában - [3:29]

189. Mint a szép híves patakra - [2:46]

190. No minden népek - [3:35]

191. Áldjátok az Úr nevét - [1:36]

192. A Sionnak hegyén, Úristen - [4:56]

193. Vigyázz értem, Úr Isten - [2:37]

194. Tölts be minket reggel - [2:32]

195. Dicsérünk téged, Isten - [2:55]

196. Az Istenhez az én szómat - [4:08]

197. Hajtsd hozzám, Uram, füledet - [1:13]

198. Oh, seregek nagy Istene! - [4:04]

199. Te benned bíztunk eleitől fogva - [5:08]

200. Az Úrnak mindnyájan hálát adjatok - [1:35]

201. E földön, ti minden népek - [2:25]

202. Adjatok hálát az Istennek - [2:51]

203. Búmban két szememet - [1:10]

204. Te hozzád teljes szívből - [3:04]

205. Bűneimnek mély örvényében ülök - [2:27]

206. Szívemben, Uram - [3:41]

207. Dicsérjétek az Urat - [2:36]

208. Én Istenem szánalommal - [1:51]

209. Dicsér téged teljes szívem - [2:05]

210. Igazlátó, szent Úr Isten - [2:07]

211. Áldjad, én lelkem, az Urat - [3:33]

212. Jó az egyességben, a szép békességben - [1:26]

213. Erős várunk nékünk az Isten - [2:17]

214. Áldott az Úr, a mi Istenünk - [3:11]

215. Szent örömérzésre gyúl - [4:01]

216. Egy Istenünk, atyáink Atyja - [5:05]

217. Világot bíró mennyei bíró - [3:26]

218. Dicsőséges Isten - [1:59]

219. Jöjjetek keresztények! - [1:29]

220. Hiszem, vallom: egy az Isten - [2:32]

221. Szent Istenem, tekints reám - [1:17]

222. Szent hitemről vallást tettem - [1:32]

223. Oh, ki biztató sudárba - [2:11]

224. Szíveket megáldó - [4:28]

225. Hálaadásunkban - [3:05]

226. Pásztoroknak pásztora - [4:50]

227. Nagy Isten, kit bé nem fogadnak - [2:49]

228. Uram, akit mennydörögve hirdet - [3:44]

229. Tekints reánk, Úr Isten - [3:09]

230. Dicsőült helyeken - [2:44]

231. Új életre serkent - [3:53]

232. Uram, ki a felhőnek utat írsz - [3:12]

233. Imádunk, szent Isten! - [1:59]

234. Isten! a roppant egeknek - [3:09]

235. Jöjjetek, oh, jöjjetek - [2:38]

236. Hála, hála nagy nevednek - [4:03]

237. Dicséret, dicsőség - [3:34]

238. Vetjük, Uram, bizodalmunk - [1:59]

239. Hullnak, hullnak, egyre hullnak - [2:18]

240. Uram, ki fehér ruhát adsz - [2:42]

241. Istenem, a te nevedben - [3:22]

242. Én Uram, Isten - [1:02]

243. A mélységből, Uram - [2:49]

244. Mostan, Úristen - [1:39]

245. Örökkévaló! Sugárzó fényözön - [1:52]

246. Uram, te ki felségesen - [2:30]

247. Uram, szomjan vár megújulást - [1:21]

248. Hajnalán az esztendőnek - [1:23]

249. Búcsúszóra kicsiny ser'ged - [1:38]

250. Velünk az Úr! Enyhülj meg - [2:01]

251. Mire bánkódol - [2:54]

252. Térj magadhoz drága Sion - [7:14]

253. Azért, keresztények, ne essünk - [1:03]

254. Semmit ne bánkódjál - [2:16]

255. Merj, élni merj, föld gyermeke - [2:04]

256. Ember tervez, odalesz - [1:55]

257. Uram, kegyelmed pitvarán kopogtunk - [0:59]

258. Uram, szavadnak harmatát fölittuk - [1:08]

259. Dicsértessél, örök Isten - [0:50]

260. Mennyben lakó én Istenem - [1:42]

261. Magasra szállj, szívünknek lángja! - [1:21]

262. Véghetetlen irgalmadban - [1:31]

263. Uram! Te hozzád szállt imánk - [1:25]

264. Remélj, remélj, lelkem - [1:37]

265. Legyen béke, áldott Isten - [1:24]

266. Meghallgattál, vigasztaltál - [0:57]

267. Szent Atyánk, megenyhülést - [1:17]

268. Mennybéli Úr, szívünkben új - [0:55]

269. Úr Isten, kelj fel - [1:05]

270. Lelkem, de mit búsulsz - [0:54]

271. Légy meghallgatója - [0:56]

272. Nagy hálát adok, Uram - [0:58]

273. Ugye, hogy úgy van - [0:58]

274. Bosszúdat, ember, hagyd a jó Istennek - [1:06]

275. Akik bíznak az Úr Istenben - [1:21]

276. Imádkozó néped - [0:55]

277. Dicsőség Istennek - [1:11]

278. Óhajtva várt, remegve szállt - [0:58]

279. Mint célhoz ért folyamnak - [3:40]

280. Miért, miért? - [3:40]

281. Halandó, lásd, mely hirtelen - [2:33]

282. Életünk csak füst és pára - [3:33]

283. Megszabadultam már - [2:33]

284. Virágszál koromban - [4:28]

285. Uram, ne hagyj el engemet - [1:56]

286. Az Isten az árvák Atyja - [1:56]

287. Már elhagylak, drága, kedves szállásom - [1:02]

288. Csendesen, mint a folyam - [4:41]

289. Jer, temessük el a testet - [6:33]

290. Ember, emlékezzél - [5:42]

291. Már elmégyek az örömbe - [2:07]

292. Megyek síromba, nyugodalomba - [2:35]

293. Búcsut vennem, el kell mennem - [3:32]

294. Tovább már nem kísérhetünk - [3:41]

295. Térj pihenni, fáradt vándor - [1:24]

296. Elvégeztem, Atyám, rám bízott munkámat - [1:21]

297. Elbocsátunk, szelíd lélek - [1:12]

298. Sajgó szívünk sóhajtását - [1:08]

299. Oh, árvák és özvegyek - [1:15]

300. Atyám, szent kezeidbe - [2:00]

301. Édes Atyánk, Istenünk - [0:59]

302. Könyörülj rajtam, Istenem! - [1:17]

303. Könnyhullatva említünk - [1:13]

304. Oh, mily fájó e végbúcsú - [1:28]

305. Urunk, Atyánk, az Ég lakója - [3:00]

306. Remélj, bízvást, én lelkem - [1:17]

307. Csendes éj, szentséges éj - [1:58]

308. Gyermekednek szája - [1:03]

309. Kiáltásom halld meg, Isten! - [2:32]

310. A magasság Istenéhez - [0:51]

311. Minden test, fű s minden szépsége - [1:19]

312. De jó nekünk itt laknunk nálad - [2:52]

313. Halhatatlan Teremtő - [4:10]

314. Az Úr bír az egész földdel - [2:31]

315. Hozzád jövünk, oh, nagy Isten - [1:20]

316. Mint aranyalma színezüst lapon - [1:21]

317. Örvendj, egész föld az Istennek - [4:35]

318. Uram, pereld meg bús lelkem - [1:17]

319. Oh, tarts meg engem - [3:30]

320. Öröm s hálaénekkel - [3:22]

321. Himnusz. Isten! áldd meg a magyart - [1:51]

322. Szózat. Hazádnak rendületlenül - [2:02]