Interjúk az Unitárius Közlönyben

2001

2001/1 - Új püspököt választott a Zsinati Főtanács Budapesten . interjú Rázmány Csaba püspökkel, részletek a Magyar Nemzetben megjelent interjúból

2002

2002/2 – Megkérdeztük - ...az unitárius egyházi Alaptörvény módosításának néhány kérdéséről Szabó László lelkészt, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetsége (ULOSz) egyházi Alaptörvénymódosító bizottságának tagját – Kérdezett Kvári Kovács István

2003

2003/4 – Szóra bírtuk – Bemutatkozik Máthé Dénes egyházunk főgondnoka

2004

2004/1 –Szóra bírtuk – Bemutatkozik Kolumbán Gábor egyházunk főgondnoka

2004/2 – Unitárius ifjúsági konferencia Indiában – Kovács István sepsiszentgyörgyi lelkésszel Sándor Krisztina beszélget

2004/5 – Mint egy inga - J. Orbán Erika beszélgetése dr. Hézser Gábor pasztorálpszichológussal

2005

2005/6 - Ki az esperes az egyházkörben – Farkas Dénes kolozs-tordai esperessel Sándor Krisztina beszélget

2005/8 – Nemzetmunkásnak szegődtem – Kedei Mózes székelyudvarhelyi egyházkör esperesével Sándor Krisztina beszélget

2005/9 – Nőnek lenni az egyházban – Zsakó Erzsébettel J. Orbán Erika beszélget

2005/10 – A szolgálat gyakorlata – Szombatfalvi József székelykeresztúri esperessel Sándor Krisztina beszélget

2005/11 – A hívek között élve minden elérhető – Nagy László Maros-egyházköri esperessel Sándor Krisztina beszélget.

2006

2006/1 - Egymásért munkálkodni -Pap Máriával, a háromszék-felsőfehéri egyházkör esperesével Sándor Krisztina beszélget

2006/2 - Őszinte és közvetlen kapcsolat a hívekkel - Nagy Endre Küküllő-egyházköri esperes válaszol Sándor Krisztina kérdéseire

2006/2 - Teljes szívvel, teljes lélekkel kicsiny Egyházunkért (György Ince tiszteletbeli gondnokkal Pálffy Tamás Szabolcs beszélget)

2006/4 - Az egyházszolgálat – életfogytiglani hivatás, Kató Sámuellel, a sepsiszentgyörgyi egyházközség gondnokával Ferenczi Mária-Magdolna beszélget

2006/5 - Balázs Ferenc lánya Mészkőn, Enika Anderson-Younggal Sándor Krisztina beszélget

2006/6 - Egyenes pályán jártam minden körülmények közt, Beszélgetés Kolcsár Sándor nyugalmazott unitárius lelkésszel, tiszteletbeli esperessel 80. születésnapján – Pálffy Tamás Szabolcs

2006/7 - Szentgyörgyi cserkészek, Gödri Judit válaszol Ferenczi Mária Magdolna kérdéseire

2007

2007/1 - Szeretni Erdélyt – odakintről, Dr. Gyulai Ferenc orvossal

Ferenczi Mária Magdolna beszélgetett

2007/4 - Szól az unitárius webrádió, Solymosi Zsolt lelkész-vallástanárral, a rádió alapítójával Sándor Krisztina beszélget

2007/12 - Isten szeretetének fényében élni, Szilágyi Domokos tiszteletbeli köri felügyelő gondnokkal Pálffy Tamás Szabolcs beszélget

2008

2008/1 - Mi van „Isten áldása” mögött?, Látogatóban a homoródjánosfalvi lelkészi családnál – Jakabffy Tamás

2008/9- Megéri hinni, Kisgyörgy Benjáminnal Orbán Erika beszélget

2009

2009/1 - Ki az esperes a székelykeresztúri egyházkörben? – Lőrinczi Lajos esperessel Sándor Krisztina beszélget

2009/2 – Ki az esperes a kolozs-tordai egyházkörben – Rüsz-Fogarasi Tibor esperessel Sándor Krisztina beszélget

2009/3 – Ki az esperes a székelyudvarhelyi egyházkörben – Simó Sándor esperessel Sándor Krisztina beszélget

2009/8 - Gondok és távlatok, Interjú Tóthné Erdő Máriával,a pestszentlőrinci gyülekezet gondnokával

2009/12 - Kilépni a templom zártságából, Elekes Botond Áronnal, a Magyarországi Unitárius Egyház főgondnokával Czire Szabolcs beszélget

2010

2010/1 - ULOSZ: kapcsolatgyûjtemény?, Székely Kinga Rékával, az Unitárius Lelkészek Országos Szövetségének elnökével Jakabffy Tamás beszélget

2010/2 - Évkezdés a belvárosban, Rácz Norbert Kolozsvár-belvárosi unitárius lelkésszel Sándor Krisztina beszélget

2010/3 - Össze kell tudni békíteni az embereket - Dimény József alsófelsőszentmihályi lelkésszel Sándor Krisztina beszélget

2010/5 – Ki az esperes a küküllői egyházkörben – Szentgyörgyi Sándor esperessel Sándor Krisztina beszélget

2010/6 - Az első végzős osztály 50 év után - Bartha Márta tanítónővel Czire Szabolcs beszélget

2010/8 – Otthon a marosi egyházkörben – Kecskés Csaba esperessel Sándor Krisztina beszélget

2010/9 - Balázs Ferenc-ösztöndíjjal Erdélyben - Cathy Rion teológiai hallgató válaszol Sándor Krisztina kérdéseire

2010/11 - 100 éves az Unitárius Nők Országos Szövetsége - Asztalos Klárával, a szövetség elnökével Sándor Krisztina beszélget

2011

2011/2 - Unitáriusnak lenni – Szóljon többről a mindennapi munka! - Farkas Emőddel Sándor Krisztina beszélget

2011/3 - Unitáriusnak lenni – Ami igazán hatékony: a személyes megszólítás - Gazdag Gézával és Ildikóval Sándor Krisztina beszélget

2011/4 - Unitáriusnak lenni – Közös „befektetések” a jövőbe - Varró Margit unitárius gimnázium-igazgatónővel Sándor Krisztina beszélget

2011/5 - Nagy családok - Csatári Dórával Gergely Noémi beszélget

2011/6 - Unitáriusnak lenni – a tehetség nagy kincs, parlagon hagyni vétek - Popa Márta unitárius kollégium-igazgatónővel Sándor Krisztina beszélget

2011/7 - Unitáriusnak lenni – a kezeket megfogni érdemes... - Orbán Árpáddal, a székelyudvarhelyi Civitas Alapítvány igazgatójával, a Gondviselés Segélyszervezet elnökségi tagjával Sándor Krisztina beszélget

2011/8 - Unitáriusnak lenni – építeni és előremenni - Nagy Zsigmonddal, a marosi egyházkör felügyelőgondnokával Sándor Krisztina beszélget

2011/10 - Örökség és felelősség – az egyházi levéltár szolgálatában I.- Molnár Lehellel, az Erdélyi Unitárius Egyház levéltárosával beszélget Sándor Krisztina

2011/11 - Örökség és felelősség – az egyházi levéltár szolgálatában II.- Molnár Lehellel, az Erdélyi Unitárius Egyház levéltárosával beszélget Sándor Krisztina

2012

2012/1 - Balázs Ferenc-ösztöndíjjal Erdélyben - A második Erdélybe látogató cserediákkal, Dakotta James Kanianthra Alexszel Albert-Nagy Ákos teológiai hallgató beszélget.

2013/3 - Emlékidézés és beszélgetés egy VNV-s veteránnal 15 év versben és dalban - Rácz Norberttel, a kolozsvári belvárosi unitárius egyházközség lelkészével Gergely Noémi beszélgetett

2012/4 - Dr. Rezi Elek, a Protestáns Teológiai Intézet régi-új rektora, Unitáriusként az erdélyi protestáns lelkészképzés élén, Az újonnan megválasztott rektorral Bálint Róbert Zoltán  beszélget

2012/5 - „Fényekbe öltözve” – a 95 éves Nagy Ferenc lelkésszel Bodolai Gyöngyi beszélget

2012/5 - „A hazáért mindhalálig” - Pataky Józseffel Bálint Róbert Zoltán beszélget.

2012/6 - Kik is vagyunk ott legbelül? Nagy László főjegyzővel Bodolai Gyöngyi beszélget.

2012/7 - Csodát virágzik a tű - Siposné Szász Mártával Bodolai Gyöngyi beszélget

2012/09 - „...jó érzés volt ott lenni, közéjük tartozni” Koppándi B Zoltánnal Bálint Róbert beszélget

2012/10 - Élet és halál árnyékában – dr. Székely Pállal Bodolai Gyöngyi beszélget

2012/11 - Lovagkereszttel folytatom a Görgény-völgyében - Dr. Ballók Jolánnal Pálffy Tamás Szabolcs beszélget

2012/2 - Mindennapok Berkeley-ben - Nagy Adél recsenyédi lelkésszel Márkó László beszélget

2013

2013/1 - Legalább mindezt megírhatom - Interjú Farkas Wellmann Endrével, az Egyház Kiadóbizottságának tagjával díjról, szeretetről és egyebekről. Az interjút Bonczidai Éva készítette.

2013/2 - Beszélgetés Ürmösi Józseffel - Kérdez Tódor Csaba 2013 januárjában, válaszol Ürmösi József 1950 januárjában. A beszélgetőket nem az idő, hanem Homoródszentpál köti össze. 1953. január 22-én halt meg Ürmösi József lelkész, író, püspöki titkár, a szövetkezeti mozgalom elkötelezett híve és szervezője

2013/3 - A barátok becsaphatnak, de a kövek nem – Kisgyörgy Zoltánnal Vass Károly segédlelkész beszélget

2013/4 - Hinni és tenni - Zsakó Erzsébetet Paskucz Viola faggatta.

2013/5 – Századik éve a Földön  - Nemes Dénessel Abert-Nagy Ákos teológiai hallgató beszélgetett

2013/6 - Mit jelent Ön számára pünkösd? – Körkérdés – Bulbuka Csaba, Kisgyörgy Zoltán, Ütő Gusztáv, Mátyás E. Zita., Boros János – kérdezett: Márkó László

2013/7 – Unitáriusnak lenni – a feleségemmel együtt a vallásába is beleszerettem - dr. Bardócz-Tódor András – kérdezett: Márkó László

2013/8 –  Egy unitárius akcióművész - dr. Ütő Gusztáv – kérdezett: Márkó László

2013/9 - Mit jelent számodra/Ön számára az őszi hálaadás ünnepe? Körkérdés, kérdezett: Márkó László.

2013/10 - Unitáriusnak lenni – negyven év a nevelés szolgálatában - Kénosi Dénes Ida nyugalmazott tanítónőt, tankönyvszerzőt, VEN-bizottsági tagot Máthé Sándor brassói lelkész kérdezte.

2013/11 - Élő szeretetet tanítsunk mindenhol - Az Unitárius Nők Országos Szövetsége új elnököt választott Dimény Csilla alsófelsőszentmihályi tiszteletes asszony, énekvezér személyében. Az új elnökkel Márkó László médiareferens készített interjút.

2013/12 - Konviktus Kft. – vállalkozó egyház - A kft. létrejöttéről és tevékenységéről Dácz Tibor gazdasági előadótanácsost Bálint Róbert Zoltán szerkesztő kérdezte.

2014

2014/1 - Újévi körkérdés –Kérdezett: Márkó László

2014/2 - Sokat küszködtem… - Özv. Nagy Dénesné, szül. Váncsa Piroska malomtulajdonossal Ferenczi Mária-Magdolna beszélget múltról, malmokról, családról és vallásról.

2014/3 - Erdélyi lelkész az ICUU élén - Gyerő Dávid közigazgatási előadótanácsost, kolozsi lelkészt,. az ICUU újonnan megválasztott elnökét Bálint Róbert Zoltán kérdezte.

2014/5 - Nyitottságot és rugalmasságot találtam - Tóth Józsefet a vallásválasztás útjáról, a kapcsolódási pontokról és az unitarizmussal kapcsolatos gondolatairól Márkó László médiareferens kérdezte.

2014/6 – Összehangoló - Lakatos Csilla lelkész-pszichológust kérdezte Márkó László médiareferens.

2014/7 - Hét év önkéntesség - Pálffy Anna-Mária unitárius lelkésznővel, a Romániai Női Világimanap Bizottság elnökével Asztalos Klára UNOSZtikár beszélgetett.

2014/9 - Tíz év a Pusztuló kövek nyomdokában - Solymosi Zsolt lelkész-aligazgatóval, a biciklitúra megálmodójával és szervezőjével Bálint Róbert Zoltán szerkesztő beszélgetett

2014/12 - A csoda művelése – Karácsonyi körkérdés – Márkó László

2015

2015/2 - Úgy érzem, hogy Isten a kiáradó szeretet - Szabó Zoltánnal (Kobrával) Székely Kinga Réka beszélgetett.

2015/3 - Áhítat a vallási sokszínűség jegyében – JZSUK áhítatokról beszélnek diákok, tanárok – Bálint Róbert

2015/4 - …sosem volt teher a vallásom - Orbán János Dénes költővel, prózaíróval, szerkesztővel Székely Kinga Réka beszélget hitről, halálról, költészetről.

2015/7 - Unitáriusok az éterben - Szász-Cserey Katalin firtosmartonosi lelkésznővel és Mikó Ferenc székelykeresztúri lelkésszel Márkó László médiareferens beszélgetett.