Norvég unitáriusok

A magyar és a norvég unitáriusok között 1909 óta létezik kapcsolat, ebből az évből maradt fenn Ferencz József püspök levele, melyet egy volt norvég unitárius lelkész, Herman Haugerud hagyatékában találtak, aki 1937-ben halt meg.

A Norvég Unitárius Egyházat 1895-ben Kristofer Janson unitárius lelkész alapította, akit az Amerikai Egyesült Államokban szenteltek lelkésszé, és sok éven keresztül ott is tevékenykedett, mielőtt hazatelepedett volna Norvégiába. 1898-ban Janson 30 taggal kilépett az egyházból. 1900-ban 100 tagja volt az egyháznak, és a következő 37 évben a tagsága soha nem haladta meg a 110-et.

1904-ben Herman Haugerud az Amerikai Egyesült Államokból érkezett a gyülekezet élére, és nyomban hozzáfogott az egyházépítéshez és a kapcsolatok kialakításához. Körutakat tett Angliában és az Egyesült Államokban, és pénzt gyűjtött egy Osloban felépítendő templom részére. Sok kapcsolatot kötött, többek között a Magyar Unitárius Egyházzal is. Ebből a kapcsolatból csak a Ferencz József levele maradt hátra. Ebben a levelében Ferencz József azt írja, hogy a templomépítés javára az egyház 1000 magyar koronát gyűjtött, és annak elküldéséről értesítette a lelkészt. Az első világháború és a kommunizmus évei alatt megszűnt a kapcsolat 1989-ig. Sajnos a templomot nem sikerült felépíteni.

A ’80-as években az Osloi Egyetemen egy-két kisebb unitárius csoport működött a hallgatók körében, és később a Norvég Evangélikus Egyház szabadon gondolkodó lelkészei körében is. Ebből a kis mozgalomból indult el az a kezdeményezés, hogy visszaállítsuk az Első Norvég Unitárius közösséget. 1995-től erőteljesebb formában indult be a közösségépítő munka.

2005-ben, a norvég állami törvényeknek megfelelően sikerült hivatalosan is bejegyeztetni, vagyis államilag elismertetni az 1895 óta működő Első Norvég Unitárius Egyházat. Jelenleg Norvégiában egy unitárius keresztény egyház működik, amely a tordai országgyűlés hagyományait és Dávid Ferenc tanításait követi. A helyi kereteken túl, mára országos szintre emelkedett, növekedett és lassan a 37-es létszámról 100 fölé növekedett a tagságunk. Jelen pillanatban a skandináv országok közül Norvégia az egyetlen ahol hivatalosan, államilag is elfogadott unitárius házasságkötéseket lehet kötni.

A Norvég Unitárius Egyháznak napjainkban közel 100 tagja van és két lelkésze. Osloban és Skienben működik két unitárius csoport. A egyház tagjai nagyon messzire élnek egymástól, elszigetelten.

Pár évvel ezelőtt egy amerikai házaspár költözött Norvégiába, akik 2007-ben létrehozták a Norvég Unitárius-Univerzalista Közösséget. Részt vesznek az európai unitárius-univerzalista rendezvényeken is. A két közösség között formális kapcsolat létezik.

(Forrás: Knut Heidelberg norvég unitárius lelkész előadása, mely elhangzott 2009 novemberében Debrecenben)

A norvég unitáriusok honlapja: www.morgenstierne.org