Holland Remonstráns Egyház

Az erdélyi unitárius és németalföldi remonstráns kapcsolatok története, néhány az utóbbi évtizedekben megjelent publikáció kivételével, egészében feldolgozatlan. A közel másfél évszázadot 1642–1775 átfogó időszakban 26/30 erdélyi unitárius diák iratkozott hollandiai- elsősorban a Leideni egyetemre. A leideni egyetem anyakönyvét aláírók mellett, természetesen van olyan peregrinus is, akiről tudjuk, hogy németalföldön járt, de egyetlen egyetem katalógusába sem írta be nevét. 1567 és 1848 között 178 unitárius diák látogatott egy vagy több egyetemet, ezek 14%-a Hollandiában tanult. A legtöbb esetben teológiát, filozófiát tanuló diákok hazatértük után a kolozsvári unitárius kollégiumnak lettek tanárai, igazgatói, vagy éppen az egyház püspökei.

Időrendi sorrendben haladva 1653-al kezdődik a Hollandiában tanult diákok névjegyzéke. Ez év februárjában egyszerre két unitárius diák iratkozott be a leideni egyetemre, Árkosi Tegző Benedek és Pauli István. Mindketten Frankfurtban (Odera) kezdték és Leidenben folytatták egyetemi tanulmányaikat. Közel egyidőben tértek haza és a kolozsvári kollégiumban lettek lektorok. Pauli a kolozsvári szász unitáriusok papja is volt.

Rázmán Péter, Franck Ádám jr., és Szentiványi Márkos Dániel neve következne a sorban. Frank Ádámnak hollandiai karriere és a Bibliotheca Polonorum kiadásában vállalt szerepe bizonyára ismerős. Razman a koloszvári szász unitáriusok papja volt, Szentiványit pedig püspökké választották. Lektorok következnének a sorban, közülük talán annak az Amsterdamban tanuló Régeni Mihálynak a neve érdemel említést, aki hitét megtagadva lutheránus lett s egykori felekezetét támadó írásokat nyomtattatott. Almási Gergely Mihály 1680 októberében a Leideni egyetemen kezdte meg tanulmányait, műveit még nem elemezték rendszeresen, de 1702-ben Tractatus Aliquot succinti címen megjelent munkája alighanem remonstráns hatást mutat. Egy évtizeddel később Pálfi Zsigmond tanult Leidenben. Sameul Crellel kötött barátsága tette lehetővé az anglikán egyház áriánus képviselőivel való megismerkedését. Pálfi–Crell kapcsolatának köszönhetően az erdélyi unitáriusok első kézből kaptak információt az angliai ariánus törekvésekről. Pálfi a 17. század végén Angliába látogatott és Newtonnal is találkozott. A kolozsvári eklézsia Crellt Erdélybe invitálja. Az erdélyi látogatás ugyan meghiúsult, de a peregrinusok életét Crell élénk érdeklődéssel követte.

Szentábrahámi Lombárd Mihály 1713-ban kezdte meg leideni tanulmányait. Hazatérte után tanárként dolgozott, később püspöknek választották. A remonstráns hatás az ő munkáiban mutatható ki a legvilágosabban. Élete főműve a Summa Universae Teologiae az erdélyi unitárius egyház dogmatikáját 200 esztendőre meghatározta. Talán soha nem volt ilyen erős a remonstráns hatás Erdélyben, mint Szentábrahámi és püspök utóda, Agh István korában.

A 19. században megszilárduló erdélyi angol unitárius kapcsolatot alapját is Hollandiában, többnyire Crell közvetítésével rakták le. Az utolsó holland akadémita Lázár István volt.

Az erdélyi–holland unitárius kapcsolatok a 20. század első felében a világháborúk, majd a kommunizmus következtében abbamaradtak. Az 1989-es rendszerváltozást követően a kapcsolatfelvételt mindkét fél szorgalmazta. Az Erdélyi Unitárius Egyház és a Holland Remonstráns Egyház közti kapcsolatokat jelenleg a kölcsönös látogatások és közös rendezvények szervezése jellemzi.

(Forrás: Kovács Sándor teológiai tanár, Kolozsvár)

A Holland Remonstráns Egyház honlapja: www.remonstranten.org