Angol unitáriusok

Az angol Unitárius Egyházzal való kapcsolat 1821. április 30-án kezdődött. Ebben az évben az angol unitáriusok levelet küldtek egyházunknak, amelyben ismertették történetüket, vallásukat és jelenlegi helyzetüket. Egyházunk vezetősége válaszlevelében hasonlóképpen ismertette az erdélyi unitáriusok történetét és hitelveit. A szórványos érintkezés 1858-tól vált rendszeressé. A két egyház közötti kapcsolat kiépítésén munkálkodtak: E.Tagart és S.H.Steinhal lelkészek, John Paget János angol születésű, hazánkban letelepedett hitrokonunk, valamint Kriza János és Ferencz József.

1858-ban az angol unitáriusok Erdélybe látogatnak. Látogatásuk nagy erkölcsi erőt és anyagi támogatást jelentett az abszolutizmus által elnyomott egyházunknak. 1859-ben, az angol unitáriusok évi közgyűlésén először jelentek meg egyházunk képviselői, Ferencz József és Buzogány Áron akadémiták személyében. A közgyűlés elhatározta, hogy lelkészjelöltjeinknek lehetőséget nyújt a továbbképzésre az angol unitárius teológiai intézetekben.

1868. augusztus 30–31-én, a tordai zsinaton ünnepelte az egyház fennállásának 300. évfordulóját. Az ünnepélyen az angol Unitárius Egyház képviselői is számosan megjelentek. Ez volt az első történeti évforduló, melyet az unitáriusok nyilvánosan megünnepelhettek.

Ferencz József életcéljának tekintette Dávid Ferenc igazolását és elismertetését. Ennek szolgálatában állott Dávid Ferenc halálának 300. évfordulójáról való megemlékezés 1879-ben a székelykeresztúri zsinaton, és a reformátor születésének 400. évfordulójának megünneplése a kolozsvári zsinaton. Mindkét megemlékezésen az angol és amerikai unitáriusok képviselői is nagy számban jelen voltak.

Az angol és amerikai hitrokonokkal való kapcsolatunk tovább erősödött. Újabb ösztöndíjakat létesítettek lelkészjelöltjeink továbbképzésére. 1900-ban megalakult Bostonban az Unitárius Világszövetség, melynek szervezésében egyházunk is részt vett Boros György személyében.

(Források: Útjelző évszámok az Unitárius Egyház múltjából; Egyháztörténet – Dr. Erdő János)

Az Angol Unitárius Egyház honlapja: www.unitarian.org.uk