UUPCC – Unitárius Univerzalista Testvéregyház Tanács

A már az első világháború előtt kialakított, erdélyi és amerikai unitárius egyházközségeket egybekapcsoló testvéregyházközségi hálózatot a háborúk, majd a kommunizmus elfojtották. 1990-ben azonban, dr. Gellérd Judit lelkes szervezőmunkája eredményeként, régi kapcsolatok újra-alakulhattak, újak pedig gombamód szaporodtak el. A két világot szellemi, lelki, kulturális és gazdasági értelemben is közelítő mozgalom 1993-ban szervezetté alakult át, létrejött a Testvéregyház Tanács. Azóta majdnem minden erdélyi unitárius egyházközségnek amerikai partnere van, az együttműködés pedig számos megvalósítást eredményezett, anyagi és emberi értelemben egyaránt. A 2000-es évek elejétől a tanács kiterjesztette figyelmét Erdélyen túl a világ többi unitárius közösségre is, főként Indiára és a Fülöp-szigetekre. 2010-ben a testvérkapcsolatok újraindulása 20. évfordulójának megünneplése jó alkalom lehet a tevékenységek elemzésére és következtetések levonására.

Az Unitárius Univerzalista Testvéregyház Tanács honlapja: www.uupcc.org