Protestáns Teológiai Intézet Unitárius Kara

Protestáns TeológiaA Protestáns Teológiai Intézet az erdélyi (és partiumi) református, unitárius és evangélikus egyházak lelkészképző egyeteme. A romániai oktatási rendszerben 2009. augusztus 31-től akkreditált státusban szerepel. Fenntartását az említett 3 egyház gyülekezetei látják el. Az oktatás három szinten zajlik: 4 éves alapképzés, 1,5 éves magiszterképzés és 3 éves teológiai doktorképzés formájában.

A beiratkozás felvételi vizsga alapján történik, a helyek számát a fenntartó egyházak határozzák meg. A diákok számát a külön engedéllyel felvett magyarországi, kárpátaljai és vajdasági diákok és néhány másodegyetemes hallgató bővíti.

Az intézet honlapja: www.proteo.hu