Gondviselés Segélyszervezet

A Gondviselés Segélyszervezet a Magyar Unitárius Egyház önálló jogi személyiséggel rendelkező segélyszervezete.

Honlapja: www.gondviseles.org